Stabilność najbardziej niebezpiecznych planetoid Mars-Crossers

Streszczenie

Równania ruchu 4190 Mars Crosseers (MC) zostały scałkowane numerycznie i poddane analizie pod kątem wszystkich możliwych bliskich przejść blisko Marsa w ciągu następnych 104 lat. Planetoidy potencjalnie niebezpieczne dla Marsa zostały wyselekcjonowane i określono właściwości ich chaotycznych ruchów w długim okresie czasu. Dla wybranych MC przechodzących blisko Marsa została obliczona częstotliwość takich przejść. Przeanalizowano także średni ruch orbitalny planetoid oraz ich możliwe rezonanse wiekowe z planetami.

Obliczono populacje planetoid zagrażających Marsowi i zbadano wpływ częstego zbliżania do Marsa i rezonansów w ruchu średnim i wiekowych na trajektorie tych planetoid. Zbadano również korelację pomiędzy częstością bliskich zbliżeń do Marsa a czasem Lyapunova (LT) tych planetoid. Przedstawiono również wyniki dotyczące korelacji pomiędzy MMR, rezonansami i LT, a także pokazano trzy wybrane przykłady dynamicznie interesujących MC.

Pobierz cały artykuł w wersji anglojęzycznej.