Tytuł seminarium:
Wpływ efektu Jarkowskiego na ruch planetoid i komet w Układzie Słonecznym
Uczestnicy:
Prof. Małgorzata Królikowska-Sołtan
Dr Sławomira Szutowicz
Dr Ryszard Gabryszewski
Dr Paweł Wajer
Dr Ireneusz Włodarczyk
Prof. Jacek Leliwa-Kopystyński
Data:
23-25 czerwca 2015
Miejsce:
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Warszawa

Streszczenie

W dniach 23-25 czerwca 2015 r. odbyło się w Warszawie w Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN) robocze spotkanie poświęcone wpływowi efektu Jarkowskiego na ruch planetoid i komet w Układzie Słonecznym.

W seminarium uczestniczyli uczeni specjaliści zajmujący się drobnymi ciałami Układu Słonecznego: Z CBK PAN udział wzięli: Pani prof. Małgorzata Królikowska-Sołtan, Pani dr Sławomira Szutowicz, Pan dr Ryszard Gabryszewski i Pan dr Paweł Wajer, z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego Pan prof. Jacek Leliwa-Kopystyński, z Rozdrażewa przyjechał Pan dr Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA, który pierwszego dnia spotkania wygłosił referat poświęcony efektowi Jarkowskiego i YORPa.

Przez 3 dni toczyła się dyskusja naukowa nt. metod obliczania efektu Jarkowskiego. Przygotowano m.in. oprogramowanie pozwalające obliczyć wartości tych efektów. Wynikiem spotkania mają być co najmniej dwie prace naukowe poświęcone efektowi Jarkowskiego w referowanych anglojęzycznych czasopismach astronomicznych.

Fotografie z Seminarium wykonane przez Pana dr Ryszarda Gabryszewskiego z CBK PAN


Poprzednia strona: PTA 2015 i SOAA 2015 Następna strona: Seminarium na UW - Rodziny planetoid