Zróżnicowanie sygnatur regionu Flora

W najważniejszym czasopiśmie astronomicznym w Europie - Astronomy and Astrophysics została opublikowana moja wspólna praca z kol. z Poznania i Kielc:
http://www.aanda.org/articles/aa/abs/2015/12/aa26219-15/aa26219-15.html?utm_source=email_alert_aa&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-13.

Zróżnicowanie sygnatur regionu Flora

Dagmara Oszkiewicz1, Paweł Kankiewicz2, Ireneusz Włodarczyk3 i Agnieszka Kryszczyńska1

1 Instytut Obserwacji Astronomicznych, Wydział Fizyki, Uniwerstytet im. Adama Mickiewicza, ul. Słoneczna 36, 60-286 Poznań, e-mail: dagmara.oszkiewicz@gmail.com,
2 Instytut Fizyki, Zakład Astrofizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce,
3 Amatorskie Polskie Towarzystwo Astronomiczne, ul. Powstańców Wlkp. 34, 63-708 Rozdrażew.

Otrzymano: 30 marca 2015
Przyjęto: 15 września 2015

Streszczenie

Kontekst

Większość rodzin asteroid ma bardzo jednorodne właściwości fizyczne. Jednak niektóre wykazują większą różnorodność. Rodzina Flora jest najbardziej intrygującą z nich. Rodzina Flora jest szeroko rozpowszechniona wewnątrz pasa głównego, posiada bogatą historę kolizji i jest jednym z najbardziej taksonomicznie zróżnicowanych regionów głównego pasa. Jako skutek bliskości rodziny Flora do asteroidy (4) Vesta (aktualnie jedyny znany nienaruszony zróżnicowany asteroida) i jej rodziny, możliwa jest migracja pomiędzy dwoma regionami. Ta dynamiczna ścieżka jest jednym z argumentów przeciwko hipotezie, że mogą tam być ślady zróżnicowania głównym ciał, innych niż Vesta w wewnętrznym obszarze głównego pasa. W naszej pracy zbadamy możliwość, że niektóre z V- i A-typów (powszechnie interpretowanych jako bazaltoidy i dunity - części płaszcza i skorupy zróżnicowanych ciał dominujących) w regionie dynamicznym Flora nie są dynamicznie podłączone do Vesty.

Cele

Celem niniejszej pracy jest zbadanie asteroid w dynamicznym regionie Flora, które mogą być świadectwem zróżnicowania działalności ciała głównego innego niż (4) Vesta. W szczególności, mają na celu przewidywanie, które asteroidy mogą być fragmentami zróżnicowanego ciała lub ciał (taksonomicznych V-typów). Mamy również zbadać ich ewentualne dynamiczne powiązania z najbliższą rodziną Vesta.

Metody

Aby przewidzieć taksonomiczne typy planetoid użyliśmy naive Bayes classifier. Badaliśmy ich dynamiczną przeszłość dzięki integracji numerycznej sił grawitacyjnych i Yarkovsky'ego. Każdą asteroidę sklonowano i obliczono w poszczególnych krokach elementy ich orbit. Jeśli to było możliwe, użyliśmy obserwacyjnie ograniczone parametry fizyczne dla sił termicznych.

Wyniki

Większość planetoid regionu Flora zdaje się pochodzić z S-złożonych (około 47,8%). Dziesiątki asteroid z potencjalnie różnym pochodzeniem są identyfikowane w regionie, w tym 164 potencjalnych V-typów. Badaliśmy dynamiczny rozwój wybranych obiektów w celu zbadania ewentualnych powiązań wybranych asteroid z pobliską rodziną Vesta. Oprócz wybranych zróżnicowanych ciał, badaliśmy również dynamiczny rozwój tych planetoid z rodziny Flora, dla których istnieją spektroskopowe klasyfikacje. W szczególności wykorzystano wszystkie dostępne dla planetoidy (809) Lundia fizyczne parametry, aby pokazać, że jest mało prawdopodobne, aby asteroida pochodziła z regionu Vesta i że rezyduje ona na stabilnej orbicie w regionie dynamicznym Flora co najmniej 80 My. Jego obserwacyjnie ograniczony obrót z zachodu na wschód pokazuje, że jest mało prawdopodobne aby planetoida (809) Lundia była członek rodziny Vesta.

Wnioski

Okazało się, że wybrane obiekty V-typu występuja powszechnie w regionie dynamicznym Flora. Badania dynamiczne wybranych obiektów wykazały, że niektóre z tych obiektów były prawdopodobnie nie połłączone z planetoidą (4) Vesta i jej rodziną przez co najmniej 100 My. To dodaje kolejny dowód do założenia, że istnieje wiele zróżnicowanych obiektów dominujących.

Pełną wersję pracy w języku angielskim można znaleźć:
www.arxiv.org/abs/1510.00865 >> www.arxiv.org/pdf/1510.00865v1.pdf

Z astronomicznym pozdrowieniem,
Ireneusz Włodarczyk