Dynamika rezonansowych zmian orbit małych ciał wśród planet olbrzymów

Streszczenie

Rezonanse w orbitalnym ruchu średnim (MMR) mogą prowadzić albo do ruchu chaotycznego, albo ruchu regularnego. Przedstawiono eksperyment numeryczny pokazujący, że nawet w najbardziej chaotycznych regionach Układu Słonecznego - okolice planet grupy Jowiszowej, istnieją miejsca, gdzie MMR może stabilizować orbity małych ciał w czasie porównywalnym do ich życia.

Zaobserwowano dwa typy tymczasowego ustabilizowania: krótki okres, około 100 lat, gdy planetoida była w MMR jedynie z jedną planetą i długi okres, ponad 100 lat, gdy ciało znajdowało się w nakładających się MMR z dwoma lub trzema planetami. Ten eksperyment pokazał, że obszar Głównego Pasa może być wzbogacany przez materiał kometarny dostarczany przez chwilowe oddziaływania rezonansowe pomiędzy małymi planetoidami i planetami głównie grupy Jowiszowej.

Pobierz cały artykuł w wersji anglojęzycznej.