Spotkania i imprezy 2016

Zakończenie I Konkursu astronomicznego - Krotoszyn

W Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie (ZS2 z OI) odbył się I Konkurs astronomiczny. Zawody miały miejsce w poniedziałek 5 grudnia. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 12 zadań zamkniętych i 8 zadań otwartych w którym musieli wykazać się wiedzą na następujące tematy:

 • Planety w Układzie Słonecznym,
 • Obiekty w Układzie Słonecznym i ich geneza,
 • Loty w kosmos,
 • Nasza Galaktyka,
 • Czarnej dziury,
 • Księżyc,
 • Jednostki w astronomii,
 • Układy gwiazd na niebie.

Tekst pytań konkursowych przygotowała Aleksandra Naskręcka, członkini Koła Naukowego działającego przy ZS2 z OI, a jednocześnie aktywna członkini Koła astronomicznego Kasjopea działającego przy Rozdrażewskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie. Prace wykonała pod okiem Pani Moniki Dopierały nauczycielki fizyki z ZS2 z OI, również członkini RO PTMA. Nad całością prac konkursowych czuwała Pani Mariola Kaźmierczak, dyrektor ZS2 z OI, również członkini RO PTMA.
Treść pytań konkursowych

W Konkursie wzięło udział 15 uczniów. Największą wiedzą wykazał się Michał Wolkenstein, ex aequo na drugim miejscu uplasowali się Mateusz Kaźmierczak i Stanisław Swora. Trzecie miejsce zajął Wiktor Glodas. Wszystkim uczestnikom gratulujemy szerokiej wiedzy astronomicznej!

Uroczyste zakończenie I Konkursu astronomicznego odbyło się w ZS2 z OI w Krotoszynie podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego. Uczestnikom Konkursu wręczono upominki ufundowane przez Dyrekcję ZS2 z OI. Dyplomy i nagrody wręczali obecni na Kiermaszu zaproszeni Goście: Pan Stanisław Szczotka Starosta Krotoszyński, Pan Paweł Radojewski Wicestarosta Krotoszyński, Pan Ryszard Czuszke Pierwszy Zastępca Burmistrza Krotoszyna oraz Pani Mariola Kaźmierczak Dyrektor ZS2 z OI w Krotoszynie i Pani Monika Dopierała nauczycielka fizyki z ZS2 z OI w Kroszynie, Pan Ireneusz Włodarczyk prezes RO PTMA i Pan Zdzisław Pauter skarbnik RO PTMA i znany fotograf.

Był to jeden z trzech konkursów astronomicznych organizowanych w 2016 r. przy współpracy trzech zaprzyjaźnionych szkoł: Zespołow Szkoł Publicznych w Nowej Wsi, Rozdrażewie i nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie i działającymi tam kołami naukowymi oraz RO PTMA.

Oprac. Monika Dopierała, Mariola Kaźmierczak, I. Włodarczyk
Fot. Z. Pauter


Zakończenie VI Konkursu astronomicznego - Nowa Wieś

14 listopada 2016 r. o 9-ej podczas uroczystego Apelu z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkół Publicznych (ZSP) w Nowej Wsi odbyło się rozdanie nagród książkowych i dyplomów dla uczestników VI Konkursu astronomicznego – uczniów ZSP w Nowej Wsi. Konkurs został zorganizowany przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie, Zespół Szkół Publicznych w Nowej Wsi i Urząd Gminy w Rozdrażewie.

Przesłuchanie uczestników Konkursu odbyło się w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie 12 października w godz. 16:00-18:00. Uczestnicy prezentowali jeden z proponowanych przez RO PTMA tematów:

 • Czarne dziury,
 • Planety pozasłoneczne,
 • Planety karłowate,
 • Nasza Galaktyka.

Po sprawdzeniu warunków formalnych, wnikliwej analizie prezentowanych tematów przez uczestników Konkursu 12 października 2016 r., Jury Konkursu uzgodniło następującą kolejność zajętych miejsc:

I. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie
1-2. Anna Broda, temat: Nasza Galaktyka
1-2. Zuzanna Frąckowiak, kl. VIa, temat: Planety karłowate
Pozostali finaliści: Monika Kaźmierczak - poza Konkursem

II. Uczniowie klas I-III Gimnazjum w Rozdrażewie
1. Jakub Poczta, kl. II, temat: Czarne dziury
2. Wiktoria Bartkowiak, kl. II, temat: Czarne dziury
2. Adriana Kosior, kl. II, temat: Planety karłowate
Pozostali finaliści: Jakub Zegar, Kacper Poczta, Bartosz Dankowski

Jury Konkursu: dr Ireneusz Włodarczyk, dr inż. Krzysztof Broda, Zdzisław Pauter.

Dziękujemy Pani mgr Grażynie Stachowiak Dyrektorowi ZSP w Nowej Wsi i Nauczycielom z ZSP w Rozdrażewie za piękną patriotyczną i artystyczną uroczystość, w czasie której mogliśmy ogłosić wyniki Konkursu astronomicznego.

Oprac. I. Włodarczyk
Fot. mgr Milena Duda


Zakończenie VI Konkursu astronomicznego - Rozdrażew

10 listopada 2016 r. o 9:00 podczas uroczystego Apelu z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkół Publicznych (ZSP) w Rozdrażewie odbyło się rozdanie nagród książkowych i dyplomów dla uczestników VI Konkursu astronomicznego – uczniów ZSP w Rozdrażewie. Konkurs został zorganizowany przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie, Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie i Urząd Gminy w Rozdrażewie.

Przesłuchanie uczestników Konkursu odbyło się w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi 11 października w godz. 16:00-18:00. Uczestnicy prezentowali jeden z proponowanych przez RO PTMA tematów:

 • Czarne dziury,
 • Planety pozasłoneczne,
 • Planety karłowate,
 • Nasza Galaktyka.

Po sprawdzeniu warunków formalnych, wnikliwej analizie prezentowanych tematów przez uczestników Konkursu 11 października 2016 r., Jury Konkursu uzgodniło następującą kolejność zajętych miejsc:

I. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
1. Dominika Dymowska, temat: Czarne dziury
2. Julia Juskowiak, temat: Nasza Galaktyka
Pozostali finaliści: Zuzanna Kolenda, Julia Wojciechowska, Amelia Bukowska

II. Uczniowie klas I-III Gimnazjum w Nowej Wsi
1. Barbara Wikary, temat: Planety karłowate
2. Agata Szczotka, temat: Planety karłowate
Pozostali finaliści: ---

Jury Konkursu: dr Ireneusz Włodarczyk, mgr Sebastian Hadryan, Zdzisław Pauter.

Dziękujemy Panu dr. inż. Krzysztofowi Brodzie Dyrektorowi ZSP w Rozdrażewie i Nauczycielom z ZSP w Rozdrażewie za piękną patriotyczną i artystyczną uroczystość, w czasie której mogliśmy ogłosić wyniki Konkursu astronomicznego.

Oprac. I. Włodarczyk
Fot. Z. Pauter


CWINT OPEN DAYS ASTROSHOW - Kobyla Góra

Na wycieczkę naukową 22 października 2016 r. w sobotę pojechali wszyscy chętni, którzy wzięli udział w VI Konkursie astronomicznym zorganizowanym przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA), Zespoły Szkół Publicznych (ZSP) w Rozdrażewie i Nowej Wsi oraz Urząd Gminy w Rozdrażewie. Dodatkowo zaproszone zostały współpracujące ze sobą Koła naukowe przy ZSP w Rozdrażewie, Nowej Wsi oraz przy Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (ZS nr2 z OI) w Krotoszynie. Ci ostatni też jako członkowie Kółka astronomicznego Kasjopea działającego przy RO PTMA. Zaproszenie zostało również wysłane do wszystkich członków RO PTMA. W spotkaniu w Kobyle Górze było nas razem 33 osoby, głównie uczniowie wymienionych szkół.

Spotkanie w Kobylej Górze, w nowoczesnym budynku Gimnazjum trwało od 10-ej do około 21-ej.

Program spotkania (pobierz plan szczegółowy CWINT) był zróżnicowany pod względem wiekowym dla rożnych grup młodzieży szkolnej. W szczególności można było uczestniczyć w równoległych panelach poświęconych warsztatom i pokazom. Natomiast teoretycy mogli słuchać wszystkich naukowych wykładów wybitnych polskich fizyków i astronomów w holu Gimnazjum. Towarzyszyły nam też występy zespołów muzycznego i gimnastycznego. Zainteresowanie było ogromne. Cała sala wykładowa była wypełniona do ostatniego miejsca.

Dziękujemy Panu Piotrowi Duczmalowi i jego Zespołowi z CWINT za zaproszenie i możliwość udziału w CWINT Open Days Astroshow. Mamy nadzieję na dalsze tego typu spotkania.

Podziękowania należą się też opiekunom: Pani mgr Marioli Kaźmierczak Dyrektor ZS nr 2 z OI w Krotoszynie oraz Pani mgr Marice Namyślak z tej samej szkoły, Panu mgr Sebastianowi Hadryanowi z ZSP w Nowej Wsi oraz Pani mgr Hannie Kowalskiej z ZSP w Rozdrażewie. Z ramienia RO PTMA czuwali Pan dr Ireneusz Włodarczyk prezes oraz Pan Zdzisław Pauter skarbnik i znany fotograf.

Oprac. I. Włodarczyk
Fot. Z. Pauter


Finał VI Konkursu astronomicznego - Rozdrażew

Wyniki finału VI Konkursu astronomicznego dla uczniów Zespołów Szkół Publicznych w Rozdrażewie organizowanego przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie, Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie, finansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie.

Przesłuchanie uczestników Konkursu odbyło się w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie 12 października w godz. 16:00-18:00. Uczestnicy prezentowali jeden z proponowanych przez RO PTMA tematów:

 • Czarne dziury,
 • Planety pozasłoneczne,
 • Planety karłowate,
 • Nasza Galaktyka.

Po sprawdzeniu warunków formalnych, wnikliwej analizie prezentowanych tematów przez uczestników Konkursu 12 października 2016 r., Jury Konkursu uzgodniło następującą kolejność zajętych miejsc:

I. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie
1-2. Anna Broda, temat: Nasza Galaktyka
1-2. Zuzanna Frąckowiak, kl. VIa, temat: Planety karłowate
Pozostali finaliści: Monika Kaźmierczak - poza Konkursem

II. Uczniowie klas I-III Gimnazjum w Rozdrażewie
1. Jakub Poczta, kl. II, temat: Czarne dziury
2. Wiktoria Bartkowiak, kl. II, temat: Czarne dziury
2. Adriana Kosior, kl. II, temat: Planety karłowate
Pozostali finaliści: Jakub Zegar, Kacper Poczta, Bartosz Dankowski

Jury Konkursu: dr Ireneusz Włodarczyk, dr inż. Krzysztof Broda, Zdzisław Pauter.

Oprac. I. Włodarczyk
Fot. Z. Pauter


Finał VI Konkursu astronomicznego - Nowa Wieś

Wyniki finału VI Konkursu astronomicznego dla uczniów Zespołów Szkół Publicznych w Nowej Wsi organizowanego przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie, Zespół Szkół Publicznych w Nowej Wsi, a finansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie.

Przesłuchanie uczestników Konkursu odbyło się w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi 11 października w godz. 16:00-18:00. Uczestnicy prezentowali jeden z proponowanych przez RO PTMA tematów:

 • Czarne dziury,
 • Planety pozasłoneczne,
 • Planety karłowate,
 • Nasza Galaktyka.

Po sprawdzeniu warunków formalnych, wnikliwej analizie prezentowanych tematów przez uczestników Konkursu 11 października 2016 r., Jury Konkursu uzgodniło następującą kolejność zajętych miejsc:

I. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
1. Dominika Dymowska, temat: Czarne dziury
2. Julia Juskowiak, temat: Nasza Galaktyka
Pozostali finaliści: Zuzanna Kolenda, Julia Wojciechowska, Amelia Bukowska

II. Uczniowie klas I-III Gimnazjum w Nowej Wsi
1. Barbara Wikary, temat: Planety karłowate
2. Agata Szczotka, temat: Planety karłowate
Pozostali finaliści: ---

Jury Konkursu: dr Ireneusz Włodarczyk, mgr Sebastian Hadryan, Zdzisław Pauter.

Oprac. I. Włodarczyk
Fot. Z. Pauter


Spotkanie z "Boską cząstką"
Wycieczka do CERN - 09-12.09.2016

W dniach 9-12 września 2016 r. członkinie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA): pani Mariola Kaźmierczak dyrektor Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, pani Hanna Kowalska nauczycielka fizyki z Zespołu Szkół w Rozdrażewie wraz z Aleksandrą Naskrętską, Kacprem Pocztą i Jakubem Pocztą uczniami ze Szkolnych Kół Naukowych, dzięki zabiegom prezesa RO PTMA dra Ireneusza Włodarczyka oraz Zdzisława Pautera, znanego fotografa, również z RO PTMA udali się do Szwajcarii na wyjazd edukacyjno-naukowy, do CERN - Conseil Europeen pour la Recherche Nuclearire, Europejskie Centrum Badań Jądrowych - ośrodka naukowo-badawczego położonego na północno-zachodnich przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji, pomiędzy Jeziorem Genewskim, a górskim pasmem Jury. Wyprawę zorganizowało Centrum Wiedzy i Nowoczesnej Technologii w Parzynowie przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz szkół regionu Wielkopolski Południowej. Instytut CERN już od ponad 60 lat bada powstanie Wszechświata. To właśnie w tym miejscu, 100 metrów pod ziemią, znajduje się jeden z największych akceleratorów na świecie – Wielki Zderzacz Hadronów LHC (Large Hadron Collider). Urządzenie o obwodzie 27 kilometrów rozciąga się na terytorium Szwajcarii i Francji, między Alpami a Górami Jura i jest uważana za największą i najbardziej skomplikowana maszynę na świecie jaką ludzie kiedykolwiek skonstruowali.

Instytut Badań Jądrowych w Genewie jest miejscem skupiającym naukowców z całego świata, w tym także z Polski. Na różnych stanowiskach pracuje tam ponad 3000 naukowców i inżynierów, a kolejne 6500 przyjeżdża tam regularnie prowadzić przeróżne badania. To w CERN-ie powstały strony www oraz wiele nowoczesnych sposobów leczenia np. nowotworów. Jednak głównym celem jest poszukiwanie cząstek elementarnych, które pozwolą zrozumieć nam jak powstał wszechświat. Podczas naszego wyjazdu edukacyjno-naukowego mieliśmy okazję zweryfikować swoją wiedzę na temat świata cząstek elementarnych i CERN-u zaglądając praktycznie do najważniejszych miejsc tego niesamowicie skomplikowanego i zaawansowanego technologicznie laboratorium oraz rozmawiając z ludźmi, którzy tam pracują, nadzorują i kierują największymi światowymi projektami naukowymi.

Pierwszego dnia dojechaliśmy do Darmstadt, w którym znajduje się centrum sterowania misjami kosmicznymi Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Obejrzeliśmy centrum z zewnątrz i ruszyliśmy w dalszą drogę do przepięknego miasteczka Heidelberg, położonego nad rzeką Neckar. Wieczorem zwiedziliśmy wyjątkowo urokliwe Stare Miasto, stary most, kościół świętego Ducha, ratusz w stylu barokowym oraz ruiny gotycko-renesansowego zamku na zboczu góry z zabytkową kolejką górską i instytutami naukowymi. W sobotę wyruszyliśmy do Szwajcarii, w godzinach popołudniowych dotarliśmy do Genewy, do CERN. Zwiedziliśmy wystawę "Mikrokosmos", która obrazuje rozwój wszechświata od momentu „Big Bang” ("od nieskończenie małego") i jego rozszerzania do chwili obecnej czyli "do nieskończenie wielkiego". Wieczorem po Starym Mieście wędrowaliśmy wąskimi i krętymi uliczkami, mijając katedrę św. Piotra dotarliśmy nad Jezioro Genewskie. Na jego brzegu, w niewielkim parku jest słynny zegar kwiatowy, który dzięki klimatowi miasta nie traci swych kolorów przez cały rok. A w dalszej perspektywie, w głębi jeziora, widać słynną Jet d`eau, czyli najwyżej tryskającą fontannę w Europie. Wyrzuca wodę w górę na wysokość 140 metrów z prędkością 200km/h. Kiedyś był to zwykły zawór wody systemu kanalizacyjnego miasta. Dziś stanowi symbol Genewy. Mówi się, że profil dyszy wyrzucającej wodę jest niepowtarzalny.

W niedzielę pojechaliśmy do miasteczka Gruyere, które jest jakby kwintesencją szwajcarskości, niesamowity porządek, czystość i dopieszczone fasady domów, w tle szczyty Alp, w oddali pasące się krowy z dzwoneczkami i do tego intensywny zapach sera. Miejsce wyjątkowo malownicze, mieści się w kantonie Fribourg. Jako pierwszą odwiedziliśmy fabrykę czekolady, serce powstawania czekolady Cailler. Tu można było nie tylko poznać historię jej powstawania sięgającą czasem do opowieści o ziarnach kakao przywożonych z Ameryki Południowej przez hiszpańskich konkwistadorów, ale również osobiście spróbować około 30 gatunków dostępnych podczas degustacji. Czekoladę, wśród której znaleźliśmy białą, gorzką i mleczną, można było jeść do woli i raczyć się nią każdym swoim zmysłem.

Kolejną atrakcją jest La Maison du Gruyere: fabryka sera Gruyere, restauracja i sklepik (a właściwie całkiem spory sklep) z pamiątkami i serem. W muzeum/fabryce sera krowa o imieniu Cerise (po francusku znaczy wiśnia) oprowadza i opowiada o historii sera i procesie jego produkcji. W mleczarni w Gruyère praca wre od rana. Dwa razy dziennie 36 farmerów dostarcza mleko. Mleczarze przyrządzają z niego w ciągu dnia 48 kręgów słynnego sera Gruyère. Na każdy kilogram sera używa się 12 litrów mleka. Cztery wielkie miedziane kadzie (o pojemności 4800 litrów każda) pracują prawie nieustannie. Zapotrzebowanie na słynny ser jest olbrzymie. W piwnicach mleczarni dojrzewa około 7000 kręgów sera. Na tych terenach ser produkowano od wieków.

Dla miłośników twórczości Hans Rudolf Gigera i filmu "Obcy" zapewne ważną informacją będzie ta, że w Gruyère znajduje się muzeum poświęcone jego twórczości. Hans Rudolf Giger jest znany między innymi ze stworzenia postaci ksenomorfa do filmu “Obcy - ósmy pasażer Nostromo”.

W poniedziałek z samego rana przyjechaliśmy do CERN-u, gdzie spędziliśmy cały dzień. Jako wstępu wysłuchaliśmy wykładu polskiego doktoranta, który w sposób przystępny wyjaśnił cel istnienia CERN-u, zasady działania akceleratorów i wprowadził uczestników w tajniki badań cząstek elementarnych. Istotnym elementem wykładu było pokazanie, jak wiele korzyści takie badania przynoszą społeczeństwu.
Technologie opracowane na potrzeby CERN znajdują wiele zastosowań, m.in. w:

 • elektronice i systemach komunikacji (sieć www powstała w CERN),
 • techniki obrazowania używane w medycynie, a także inżynierii lądowej, geologii i archeologii,
 • obserwowanie w czasie rzeczywistym reakcji chemicznych (synchrotronowe źródła promieniowania rentgenowskiego),
 • neutralizacja odpadów nuklearnych źródłami wysokoenergetycznych protonów.

Wielki zderzacz Hadronów-LHC

10 września 2008 został uruchomiony akcelerator Large Hadron Collider (LHC), który przyspiesza przeciwbieżne wiązki proton-proton (14 TeV) i proton-jądro ołowiu (1150 TeV). Cząstki są w stanie okrążać odziedziczony po LEP-ie tunel o długości dwudziestu siedmiu kilometrów 11 000 razy na sekundę. Tory cząstek zakrzywiają schłodzone helem do 1,9K (-271,05°C) elektromagnesy, przez które płynie prąd elektryczny o natężeniu do 11 850 A.

Wielki Zderzacz Hadronów ma wielką świetlność (liczbę cząstek w wiązce), dzięki czemu wzrasta prawdopodobieństwo obserwacji interesujących zderzeń. Cztery ogromne detektory (największe wysokości sześciopiętrowego budynku) przy LHC: ATLAS (A Toroidal LHC AparatuS), CMS (Compact Muon Solenoid), ALICE (A Large Ion Collider Experiment), LHCb (Large Hadron Collider beauty). Fizycy mieli nadzieję, że podczas eksperymentów na LHC zostaną zaobserwowane bozony Higgsa ( tzw. „boskie cząstki”). Potwierdziły się one w 2012 roku.

LHC – akcelerator i zderzacz przyspieszonych wiązek protonów umieszczony jest pod ziemią na głębokości średnio 100 m w tunelu mającym długość ok. 27 km. Tunel mieści aparaturę przyspieszacza i potrzebną infrastrukturę, jak chłodzenie, wentylację, urządzenia zabezpieczające itd. Sam LHC jako przyrząd produkujący, przyspieszający i zderzający protony byłby naukowo niezbyt przydatny, gdyby nie detektory ustawione w miejscach zderzeń, otulające je całkowicie, a służące do rejestracji tego, co w owych zderzeniach się wyprodukowało. Są ich cztery, umieszczone w ogromnych podziemnych kawernach. Zwiedziliśmy halę testowania magnesów nadprzewodzących. Dowiedzieliśmy się tam wiele o sposobie przyspieszania cząstek, które osiągają prędkość zbliżoną do prędkości światła. Byliśmy w centrum kontroli detektora ASM, który znajduje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jego głównym zadaniem jest badanie antymaterii oraz kandydatów na ciemną materię. Zostaliśmy oprowadzeni po "fabryce antymaterii", gdzie są produkowane i badane antyprotony oraz po centrum informatyki, Data Center, gdzie przechowywane są w serwerach wyniki eksperymentów.

Ostatnim punktem wizyty w CERN było spotkanie z polskimi naukowcami pracującymi w CERN. Uczestniczyliśmy w wykładzie naukowym prof. Bolesława Pieczyka, polskiego fizyka pracującego w CERN, który opowiedział o cząstkach elementarnych oraz zaprezentował film o odkryciu bozonu Higgsa - "boskiej cząstki". Po południu nasza grupa spotkała się z prof. Anną Zalewską, polskim fizykiem cząstek, która opowiedziała ścieżkę swojej kariery zawodowej, aż do objęcia stanowiska kierowniczego w CERN. Prof. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie została z dniem 1 stycznia 2013 r. wybrana na przewodniczącą Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Prof. Agnieszka Zalewska jest specjalistką w dziedzinie fizyki wysokich energii, badaczką neutrin i ciemnej materii. Jest ona pierwszym badaczem z Europy Środkowo-Wschodniej, a zarazem pierwszą kobietą na tym stanowisku. Od lat uczestniczyła w badaniach prowadzonych w CERN oraz działała w komitetach tej organizacji. Od 2010 r. była naukowym przedstawicielem Polski w Radzie CERN.

Spotkanie z polskimi badaczami w CERN było dla nas wielkim naukowym przeżyciem. Podczas spotkania na żywo z Wielką Nauką w największym laboratorium badawczym na świecie było dla nas wspaniałym naukowym doświadczeniem, entuzjastyczni polscy naukowcy pracujący w CERN z pasją i wielkim profesjonalizmem oprowadzali po najskrytszych miejscach, w których dokonują się najważniejsze naukowe eksperymenty decydujące o rozwoju światowej nauki.

Oprac. M. Kaźmierczak
Fot. M. Kaźmierczak i A. Naskrętska


VII Warsztaty Astronomiczne w Rozdrażewie - 23-25.08.2016

VII Warsztaty astronomiczne w Zespole Szkół Publicznych (ZSP) w Rozdrażewie odbyły się w dniach 23-25 sierpnia 2016 r. Były to trzy spotkania, po jednym w trzech kolejnych dniach.

Pierwsze zajęcia w ramach warsztatów odbyły się we wtorek, 23 sierpnia, w godz. 10:00-12:00 w ZSP w Rozdrażewie. Pan dr Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA, zapoznał zebranych z informacjami zawartymi w kalendarzu astronomicznym Planetarium Śląskiego na 2016 r. Omówił niebo letnie, gwiazdy, gwiazdozbiory oraz fazy Księżyca.

Na środę 24 sierpnia, w godz. 10:00-12:00 były zaplanowane obserwacje Słońca. Na szczęście niebo się częściowo wypogodziło i mogliśmy obserwować plamy słoneczne. Liczba Wolfa oceniona przez Macieja Wójcika i Szymona Sowińskiego, członków Kołka astronomicznego Kasjopea, wyniosła 35. Obserwacje fotograficzne wykonywał Pan Zdzisław Pauter, główny fotograf i skarbnik RO PTMA.

Na czwartek, 25 sierpnia, zapowiadała się bezchmurna pogoda, w związku z czym zaproponowaliśmy przeniesienie obserwacji w pobliżu Masztalarni w Rozdrażewie. O 20:00 zgromadziliśmy się po stronie zachodniej budynku skąd rozpościerała się idealna widoczność nieba od południa na zachód po północny wschód, od zenitu aż po horyzont. Takiego czystego nieba dawno nie oglądaliśmy. Mieliśmy możliwość obserwacji niecodziennego zjawiska – zbliżenia Saturna, Marsa i Antaresa, patrząc od zenitu w kierunku na horyzont – zdjęcia w naszej galerii. Wcześniejszego zbliżenia Jowisza i Wenus nie udało się nam zaobserwować z powodu łuny wieczornej. Pan dr Krzysztof Broda, dyrektor ZSP w Rozdrażewie wraz z p. dr. I. Włodarczykiem objaśniali obserwatorom konstrukcję Trójkąta Letniego, Małej i Wielkiej Niedźwiedzicy oraz sposób wyznaczanie szerokości geograficznej. Pan Z. Pauter pokazywał, jak wykonuje się fotograficzne obserwacje astronomiczne.

W obserwacjach astronomicznych brali udział członkowie Koła Naukowego ZSP Rozdrażew: Ada Kosior, Jakub Zegar, Filip Frąckowiak, a także członkowie Kółka astronomicznego Kasjopea: Franek Broda, Maciej Wójcik i Szymon Sowiński. Pierwsze miejsce w dostrzeganiu planet i gwiazd na niebie zdobył Franek Broda. Gratulacje!

Były to pierwsze obserwacje astronomiczne przy Masztalarni! Być może były to również pierwsze obserwacje na stałym miejscu obserwatorium astronomicznego w Rozdrażewie. Nie potrzeba na razie żadnych inwestycji. Istniejąca baza zapewnia komfort pracy miłośnikom astronomii.

W ten sposób VII Warsztaty astronomiczne w Rozdrażewie zakończono.

Opracował: I. Włodarczyk
Zdjęcia: Z. Pauter.


I Piknik Astronomiczny w Nowej Wsi - 14.08.2016

Trzeci z kolei z cyklu trzech pikników astronomicznych - w ramach tegorocznego już III PIKNIKU ASTRONOMICZNEGO - zorganizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Nowej Wsi wraz z klubem modelarskim i kołem naukowym działającymi przy szkole w Nowej Wsi oraz Rozdrażewskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) i Urzędem Gminy w Rozdrażewie odbył się w niedzielę, 14 sierpnia w godzinach od 20:00 do 24:00 na boisku ZSP w Nowej Wsi. Był to jednocześnie I Piknik astronomiczny w Nowej Wsi.

Przebieg Pikniku:

 1. Pani Grażyna Stachowiak dyrektor ZSP w Nowej Wsi powitała zebranych.
 2. Pan Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA przedstawił ogólny cel tegorocznego PIKNIKU ASTRONOMICZNEGO. Jest nim integracja trzech KN działających na polu astronomicznym w trzech współpracujących szkołach: ZSP w Rozdrażewie, ZSP w Nowej Wsi i Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie.
 3. Głównym celem spotkania były obserwacje meteorów z roju PERSEIDÓW i rozstrzygnięcie konkursów astronomicznych.
 4. Pan I. Włodarczyk wraz z Panem S. Hadryanem - w formie warsztatu - przedstawili sposób i miejsce prowadzenia obserwacji meteorów dzieląc chętnych obserwatorów na 8 grup.
 5. Na początku swoje prezentacje przedstawiły członkinie KN w ZSP w Nowej Wsi - Sandra Dymowska i Zuzanna Kolenda na temat Układu Słonecznego i Galaktyki.
 6. Kiedy między chmurami pojawił się Księżyc Pan Sebastian Hadryan nauczyciel z ZSP w Nowej Wsi, Pan Zdzisław Pauter członek RO PTMA - jednocześnie znany fotograf - oraz Pan Jacek Włodarczyk członek RO PTMA - specjalista informatyk - rozłożyli dwa teleskopy i prowadzili obserwacje dla licznie zgromadzonych uczestników pikniku.
 7. Następnie Pan S. Hadryan wystrzelił rakiety kosmiczne wykonane przez koło modelarskie.
 8. Z kolei Pan I. Włodarczyk przedstawił prezentację o Perseidach.
 9. Wszyscy chętni - przy wejściu na boisko szkolne - otrzymali - w ramach pierwszego konkursu - krzyżówkę astronomiczną, której rozwiązanie umieszczali w oznakowanym pojemniku.
 10. Pani G. Stachowiak odczytała pytania do dwóch konkursów astronomicznych dla najmłodszych i dla dorosłych.
 11. Do konkursów stanęło blisko czterdziestu uczestników, a jury w składzie Pan S. Hadryan i Pan J. Włodarczyk ustaliło kolejność miejsc nagrodzonych. Laureatki konkursów: Zuzanna Kolenda, Monika Kolenda, Iwona Krzekotowska nagrodzone zostały pięknymi albumami o tematyce astronomicznej, a pozostali uczestnicy otrzymali obrotowe mapki nieba i nomogram faz Księżyca ufundowane przez Urząd Gminy Rozdrażew.
 12. Nad oprawą techniczno - muzyczną czuwali Damian Krzyżaniak i Wiktor Golka. Uczestnicy PIKNIKU częstowali się pysznymi kosmicznymi ciasteczkami oraz ekologicznymi napojami przygotowanymi przez ZSP w Nowej Wsi we współpracy z KGW w Nowej Wsi. Smaczne ciasteczka i napoje serwowała Pani Agnieszka Grześkowiak przewodnicząca KGW w Nowej Wsi.
 13. Cały czas mogliśmy podziwiać piękne fotografie Pana Z. Pautera z RO PTMA o tematyce astronomicznej i ogólnej.
 14. Następnie przenieśliśmy się na kocyki na plac szkolny ZSP i próbowaliśmy wypatrywać meteory. Grupka dzieci zauważyła jednego spadającego PERSEIDA.
 15. Ze względu na postępujące całkowite zachmurzenie III PIKNIK ASTRONOMICZNY zakończono krótko przed 24:00. Pan I. Włodarczyk zachęcił zebranych do samodzielnych, nocnych obserwacji meteorów wg podanego wcześniej schematu.

Opracował: G. Stachowiak i I. Włodarczyk
Zdjęcia: Z. Pauter.


III Piknik Astronomiczny w Rozdrażewie - 12.08.2016
Piknik astronomiczny i konkurs na pojazd kosmiczny!

Drugi z kolei z cyklu trzech piknikow astronomicznych w ramach tegorocznego III Pikniku astronomicznego zorganizowany przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) i Urząd Gminy Rozdrażew wraz z Kołem Naukowym (KN) działającym przy Zespole Szkół Publicznych (ZSP) w Rozdrażewie i Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich (SKW) odbył się w piątek, 12 sierpnia od godz. 20:00-24:00 przy Chacie na Rozdrożu – teren GOSiR.

Przy okazji pikniku Urząd Gminy zorganizował konkurs na najbardziej odlotowy pojazd kosmiczny wykonany z wykorzystaniem surowców wtórnych. Do udziału w konkursie dopuszczone zostały konstrukcje dowolnej wielkości, jak i przebrania uczestników. Zgłoszenia przyjmowane były do godz. 20:30. Dla autorów najoryginalniejszych projektów przewidziano atrakcyjne nagrody, dla pozostałych uczestników gadżety. Ze względu na zachmurzenie impreza odbyła się wewnątrz „Chaty na Rozdrożu”.

Przebieg Pikniku i konkursu na pojazd kosmiczny:

 1. Powitanie zebranych przez prowadzącego spotkanie Filipa Maryniaka.
 2. Pan Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA przedstawił ogolny cel tegorocznego Pikniku astronomicznego. Jest nim integracja trzech KN działających na polu astronomicznym w trzech współpracujących szkołach: ZSP w Rozdrażewie, ZSP w Nowej Wsi i Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie.
 3. Głównym celem spotkania były oczywiście obserwacje meteorow z roju Perseidow i rozstrzygnięcie konkursu na pojazd kosmiczny.
 4. Na początku swoje prezentacje przedstawili członkowie KN w ZSP w Rozdrażewie: Adrianna Kosior i Jakub Zegar nt. Perseid oraz Jakub i Kacper Pocztowie nt. czarnych dziur.
 5. Z kolei Pan Mariusz Dymarski Wojt Gminy Rozdrażew przedstawił cel konkursu ekologicznego na najbardziej odlotowy pojazd kosmiczny. Uczestnicy zaprezentowali się przed jury konkursu, który wyłonił laureatów i przyznał nagrody (nagrody rzeczowe ufundował Urząd Gminy Rozdrażew):
  • I- Julia i Kacper Dąbrowscy,
  • II – Olga Grzonka,
  • III – Marcelina i Marcin Mądry,
  • - wyróżnienie – Maria Skowrońska.
  • Upominkami uhonorowano także Florentynę Zegar i Adama Wojciechowskiego.
 6. W części artystycznej Pani Mariola Wosińska przewodnicząca SKW w Rozdrażewie wraz z kabaretem Helka zaprezentowała astronomiczne skecze oraz zaprosiła zebranych na poczęstunek składający się m.in. z kosmicznych ciasteczek, oryginalnych napojów. Uczestnicy mogli też skosztować okazałego tortu, przygotowanego dla uczczenia 5-tej rocznicy powstania RO PTMA.
 7. Następnie Pan I. Włodarczyk zaprezentował materiał o Perseidach oraz ogłosił konkurs – quiz astronomiczny. W konkursie wzięło udział 15. jedno- lub kilkuosobowych grup. Pierwsze miejsce zajęło KN z ZSP w Rozdrażewie, drugie Klaudia Dąbrowiecka, a trzecie Natalia Jakubek. Nagrodzeni zostali pięknymi albumami o tematyce astronomicznej, a pozostali otrzymali obrotowe mapki nieba i nomogram faz Księżyca ufundowane przez Urząd Gminy Rozdrażew.
 8. Cały czas mogliśmy podziwiać piękne fotografie Pana Zdzisława Pautera z RO PTMA o tematyce astronomicznej i ogolnej dotyczącej m.in. historii Rozdrażewa.
 9. Goście mogli wpisywać się do księgi pamiątkowej, a także otrzymali reklamowki z fotografiami Pana Z. Pautera z umieszczonymi stemplami okolicznościowymi.
 10. Opieką nad rzutnikiem wideo, komputerem, prezentacjami i internetem zajmował się Pan Jacek Włodarczyk z RO PTMA. W Pikniku astronomicznym pomagała też Pani Stanisława Krol-Włodarczyk naczelnik Poczty w Rozdrażewie.

Ze względu na całkowite zachmurzenie III Piknik astronomiczny zakończono, a Pan I. Włodarczyk zaprosił zebranych na część trzecią Pikniku astronomicznego do ZSP w Nowej Wsi w niedzielę, 14 sierpnia w godz. 20:00-24:00.

Opracował: I. Włodarczyk
Zdjęcia: Z. Pauter.


III Piknik Astronomiczny w Krotoszynie - 10.08.2016
Obserwowaliśmy pierwsze Perseidy nad Krotoszynem i Rozdrażewem!

Udanie odbyło się KOSMICZNE PARTY zorganizowane przez Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi wraz z Kołem Naukowym, Radę Osiedla nr 6 w Krotoszynie oraz Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, które odbyło się w środę, 10 sierpnia 2016 r. na terenie krotoszyńskiej Szkoły na Błoniu.

Spotkanie otworzyła Pani Mariola Kaźmierczak dyrektor ZS nr 2 z OI w Krotoszynie witając przybyłych gości. Z kolei Pan Ireneusz Włodarczyk prezes RO PTMA omówił pokrótce cel astronomiczny spotkania czyli obserwacje meteorów z roju Perseidów. Następnie członkowie Koła Naukowego pod opieką pani Moniki Dopierały przedstawili swoje prezentacje: Aleksandra Naskrętska ciekawy materiał o Perseidach, a Dawid Sekula o planetach. Po każdym referacie były szczegółowe pytania do prelegentów oraz tematyczna dyskusja.

Pan Zdzisław Pauter z RO PTMA prezentował na siedmiu antyramach ciekawe fotografie kosmiczne i te z wydarzeń w Krotoszynie i Rozdrażewie. Spotkały się z uznaniem zebranych. Pani Izabela Bartoś przewodnicząca Rady Osiedla nr 6 przeprowadziła wśród zgromadzonych dzieci i młodzieży quiz tematyczny, tym razem związany głównie z biologią oraz kosmorobotyką, co było niemałym zaskoczeniem wśród miłośników astronomii, ale sobie doskonale poradzili. Nagrody w konkursie ufundował Pan Franciszek Marszałek burmistrz Krotoszyna. Z kolei, w części artystycznej, pani Monika Dopierała przeczytała kilka dowcipów o tematyce astronomicznej. Towarzyszyła nam kosmiczna muzyka przygotowana przez członków Koła Naukowego.

Do prowadzenia naukowych obserwacji roju Perseidów gotowy był zespół Koła Naukowego w składzie: Aleksandra Naskrętska, Dawid Sekula, Aleksander Budziński, Mikołaj Cieślak przygotowany merytorycznie na wcześniejszych spotkaniach. Furorę zrobiła aplikacja Skyview na smartfonie Pani Joanny Szczotki, która wraz z synem Filipem pokazała nam aktualny przelot międzynarodowej stacji kosmicznej ISS nad Krotoszynem ok. 21:02. Przez cały czas obserwowaliśmy prawie całkowicie zachmurzone niebo, poszukując w dziurach między chmurami meteorów. Ta sztuka w końcu się udała i grupka miłośników astronomii zaobserwowała pierwszy meteor o 21:15. Następnie chmury zaciągnęły całe niebo i ok. 22:00 zakończyliśmy nasze obserwacje. Później niebo się rozpogodziło i niektórzy z nas prowadzili obserwacje meteorów w pobliżu swoich domów. Przykładowo, Pan I. Włodarczyk zaobserwował trzy przelatujące meteory na granicy gwiazdozbiorów Andromedy i Pegaza o 3:17, 3:21 i 3:24, co może świadczyć o dużej obfitości meteorów tej nocy i kolejnych. A już kolejnej nocy, 12 sierpnia zaobserwował meteory o 1:41 2 razy, 1:42, 1:43 i 1:44. Pan Z. Pauter zaobserwował między 1:30 a 2:30 blisko 50 meteorow. Również Pani Grażyna Stachowiak zaobserwowała kilka meteorow tej nocy.

Ładne programowe obserwacje wykonała Ola Naskrętska z Krotoszyna ze swoim ojcem – Obserwacje >> Obserwacje meteorów. Oczekujemy dalszych zgłoszeń obserwacji Perseidów.

Zebrani wrazili chęć udziału w podobnych spotkaniach astronomicznych w przyszłości.

Opracował: I. Włodarczyk
Zdjęcia: Z. Pauter.


VII Warsztaty Astronomiczne w Nowej Wsi - 12-14.07.2016

VII Warsztaty astronomiczne w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi odbyły się w dniach 12-14 lipca 2016 r. Tym razem były to trzy spotkania, po jednym w trzech kolejnych dniach.

Pierwsze zajęcia w ramach Warsztatów odbyły się we wtorek, 12 lipca, w godz. 20:00-22:00 w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi, zaraz po statutowym zebraniu RO PTMA. Na początku kol. I. Włodarczyk omówił swoją naukową metodę obserwacji meteorów, która będzie stosowana podczas III Pikniku astronomicznego 2016. Zaproponował również przeprowadzenie w tym czasie obserwacji Jowisza, Księżyca, Marsa i Saturna. Z kolei kol. Z. Pauter pokazał ciekawą prezentację o Wszechświecie. Również pokazał nam swoje oryginalne obserwacje zorzy polarnej widzianej z Rozdrażewa. Kol. J. Włodarczyk omówił najnowsze programy komputerowe z astronomii, w tym aplikacje na smartfony typu Sky oraz Stellarium. Ze względu na zachmurzenie obserwacje astronomiczne nie odbyły się. Obecni: członkowie RO PTMA, Kół naukowych w Nowej Wsi i Krotoszynie, mieszkańcy okolic Nowej Wsi.

Na środę 13 lipca, w godz. 10:00-12:00 były zaplanowane obserwacje Słońca. Czekaliśmy prawie do 12:00, aż Słońce wreszcie się pokazało i mogliśmy podziwiać bardzo dużą plamę słoneczną – około 4 x większą od Ziemi. Do tego czasu kol. I. Włodarczyk przedstawił swoją tradycyjną prezentację z ciekawostkami astronomicznymi, a kol. Z. Pauter swoje obserwacje obłoków srebrzystych. Omawiano też projekt "Ścieżki Kopernika".

W czwartek, 14 lipca na godz. 20:00-22:00 przewidziane były m.in. obserwacje nieba. Jednak nawałnica huraganowo-deszczowa przeszkodziła. Czas zapełniliśmy m.in. dyskusją nt. artykułu o czarnych dziurach w UPA 3/2016. Podsumowaliśmy też nasze zadania na III Piknik astronomiczny, głownie w Nowej Wsi. Następnie kol. Ola Naskrętska, uczennica ZSP nr 2 z O.I. w Krotoszynie przedstawiła ciekawy referat o termicznej śmierci Wszechświata. Toczyła się też gorąca dyskusja o możliwych końcach Wszechświata. Z kolei kol. Z. Pauter zaprezentował swoja lunetę oraz teleskop Virtuoso należący do RO PTMA, omówił swoje fotografie zaprezentowane na dwóch antyramach. Dyskutowaliśmy nt. obserwacji astronomicznych: wizualnych i fotograficznych. Umówiliśmy się z Kołem naukowym w Nowej Wsi (NW) na trening obserwacyjny przed III Piknikiem w NW. Na zakończenie przedyskutowano również udział NW w projekcie "Ścieżki Kopernika".

W przyszłym roku, planujemy zamianę terminów Warsztatów astronomicznych: w Rozdrażewie w lipcu, w NW w sierpniu.

W ten sposób VII Warsztaty astronomiczne w Nowej Wsi zakończono.

Opracował: I. Włodarczyk
Zdjęcia: Z. Pauter.


Obserwacje powierzchni Słońca na Festynie szkolnym w Nowej Wsi - 19.06.2016

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) kontynuuje wspołpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami i działającymi tam kołami naukowymi. Tym razem obserwowaliśmy powierzchnię Słońca w ramach Festynu na rzecz Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi "Baw się z nami" 19 czerwca 2016 r.

Obserwacje prowadzili: z ramienia Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) kol. Zdzisław Pauter wraz członkami Koła naukowego działającego w Szkole pod kierunkiem kol. Sebastiana Hadryana oraz nauczyciele pod okiem Dyrektor Szkoły Pani mgr Grażyny Stachowiak. Oprócz naukowej strony Festynu można było zobaczyć ciekawe występy uczniow klas szkolnych.

Powierzchnię Słońca widziało blisko 100 osob! Obserwacje były dostępne dla uczniow Szkoły oraz ich rodzin i zainteresowanych astronomią.

W dalszym ciągu mogliśmy obserwować ogromną plamę słoneczną widoczną już od paru dni. Ma rozmiary cztery razy większe od Ziemi.

Zdjęcia wykonał kol. Z. Pauter.


Piknik Małego Naukowca w Krotoszynie - 11.06.2016

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) kontynuuje współpracę również z pobliskimi przedszkolami.

Tym razem obserwowaliśmy powierzchnię Słońca w ramach Pikniku małego naukowca zorganizowanego przez Przedszkole nr 5 „Wesoła Gromadka” przy ul. Ogrodowskiego w Krotoszynie.

Obserwacje prowadzili członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) oraz członkowie Koła naukowego działającego w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnego w Krotoszynie wraz z ich nauczycielami. I tak, obserwowali kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter, a z ramienia Szkoły kol. Monika Dopierała i Tomasz Bazydel pod czujnym okiem Dyrektor Przedszkola: p. mgr Zofii Walkowiak.

Ponadto ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska naukowe, głownie dotyczące chemii i fizyki. Oprócz naukowej strony Festynu można było zobaczyć ciekawe występy przedszkolaków.

Powierzchnię Słońca widziało blisko 150 osób! Ciekawostkę było to, że po raz pierwszy od kilku dni wreszcie pojawiły się plamy słoneczne – jedna nawet 4-krotnie większa od kuli ziemskiej!

Obserwacje były dostępne dla wychowanków Przedszkola oraz ich rodzin i zainteresowanych astronomią. Na pikniku mieliśmy prawie bezchmurne niebo.

Zdjęcia wykonał kol. Z. Pauter.


Obserwacje powierzchni Słońca w ramach festynów środowiskowych
4 i 5 czerwca 2016

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) kontynuuje współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami i działającymi tam kołami naukowymi.

Tym razem obserwowaliśmy powierzchnię Słońca w ramach festynów środowiskowych.

Obserwacje odbyły się w:

 1. 4 czerwca w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie w godz. 15:00-18:00,
 2. 5 czerwca w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie również w godz. 15:00-18:00.

Obserwacje prowadzili członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA), członkowie Kół naukowych działających w wymienionych szkołach oraz ich nauczyciele i Dyrekcje.

I tak, w Krotoszynie obserwowali kol. dr Ireneusz Włodarczyk, Zdzisław Pauter, Szymon Sowiński, a z ramienia Szkoły kol. Monika Dopierała i Tomasz Bartyzel pod czujnym okiem Dyrektor Szkoły: p. mgr Marioli Kaźmierczak.
Ponadto ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska naukowe, głownie dotyczące przyrody, chemii i fizyki. Tematem naczelnym Festiwalu była astronautyka, tegoroczne hasło: "Każdy może zostać astronautą".
Oprócz naukowej strony Festynu można było zobaczyć ciekawe występy artystyczne uczniów klas szkolnych. Powierzchnię Słońca widziało blisko 200 osób!
Krotoszyński festyn środowiskowy przy Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie otworzyli I Zastępca Burmistrza Krotoszyna Pan mgr Ryszard Czuszke z dyrektor szkoły mgr Mariolą Kaźmierczak, gośćmi szczególnymi naukowego festynu byli dr Ireneusz Włodarczyk, Zdzisław Pauter, Szymon Sowiński.

W Rozdrażewie obserwacje prowadzili również kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter. Nad całością Festynu czuwał Dyrektor Szkoły p. dr inż. Krzysztof Broda.
Tu powierzchnię Słońca obejrzało około 150 osób.
Mogliśmy też podziwiać występy artystyczne w wykonaniu uczniów i zaproszonych gości.

Obserwacje były dostępne dla uczniów w/w Szkół oraz ich rodzin i zainteresowanych astronomią.
Na obu Festynach mieliśmy prawie bezchmurne niebo. Szkoda, że na Słońcu nie było żadnej plamy. Jest to jednak ciekawostka, gdyż takiej sytuacji nie mieliśmy od 2011 roku!

Zdjęcia wykonał kol. Z. Pauter.

Obserwacje powierzchni Słońca - festyn w Krotoszynie - 04.06.2016

Obserwacje powierzchni Słońca - festyn w Rozdrażewie - 05.06.2016


Spotkanie i wycieczka naukowa do Potarzycy - 18 i 21 maja 2016

Kol. I. Włodarczyk z RO PTMA 18 maja 2016 r. spotkał się z kol. Danielem Stasiakiem reprezentantem miłośników astronomii z Kalisza. Wstępnie omówiono zasady współpracy.

Natomiast kol. Z. Pauter z RO PTMA i kol. Sz. Sowiński z kółka astronomicznego Kasjopea 21 maja byli w Planetarium w Potarzycy na spotkaniu astronomicznym. Głównym celem był udział w seansie Planetarium i zwiedzanie ogródka astronomicznego.

Zdjęcia wykonał kol. Z. Pauter.
Opracował I. Włodarczyk.


Zakończenie IX Powiatowej Olimpiady Fizycznej i Przyrodniczej - 27.04.2016

W środę, 27 kwietnia 2016 r. członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) wzięli udział w zakończeniu Powiatowej Olimpiady Fizycznej i Powiatowej Olimpiady Przyrodniczej. Obie olimpiady miały swój finał w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (ZS2) w Krotoszynie. Po zakończeniu zmagań olimpijskich, w ramach spotkania z uczestnikami obu olimpiad kol. I. Włodarczyk omówił budowę i działanie reflektorów i refraktorów, a kol. Z. Pauter przedstawił zebranym wykonane przez siebie astronomiczne obserwacje fotograficzne. Zajęcia odbyły się w formie warsztatów tak, że uczniowie mogli z bliska przyjrzeć się budowie i działaniu teleskopu i lunety. Niestety, niebo było pochmurne i nie mogliśmy przeprowadzić zaplanowanych obserwacji astronomicznych. Wykłady odbywały się w oparciu o reflektor należący do ZS 2 oraz refraktor kol. Sz. Sowińskiego z RO PTMA.

Zajęcia odbywały się pod czujnym okiem kol. M. Kaźmierczak, dyrektor ZS2 oraz kol. Z. Bartyzela nauczyciela fizyki. W zajęciach brali też udział członkowie Koła naukowego działającego przy ZS2 w Krotoszynie. IX Powiatową Olimpiadę Fizyczną otwierał Pan Stanisław Szczotka Starosta Krotoszyński.

Po wykładach w uroczystym zakończeniu obu olimpiad wzięli udział zaproszeni Goście:
Pan Ryszard Czuszke – Wiceburmistrz Krotoszyna, Pan Paweł – Radojewski Wicestarosta Krotoszyna, Pan Przemysław – Wujcik Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, którzy wraz z Dyrektor ZS 2 Panią Mariolą Kaźmierczak wręczyli finalistom obu olimpiad ciekawe nagrody rzeczowe i dyplomy. Dyplomy otrzymali też zaangażowani w prace nauczyciele ZS 2 oraz niżej podpisani.

Obserwacje fotograficzne wykonał kol. Z. Pauter.
Oprac. I. Włodarczyk.


Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PTMA w Białymstoku - 23.04.2016

W sobotę, 23 kwietnia 2016 r. odbył się w Białymstoku Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (NWZD PTMA). Na mocy ustaleń z programowego zebrania Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) z 1 lutego 2016 r. wzięli w nim udział dwaj członkowie naszego Oddziału: kol. I. Włodarczyk i kol. Z. Pauter.

NWZD PTMA zostało poświęcone zmianie statutu PTMA.
W zebraniu wzięło udział 41 z 44 delegatów reprezentujących ponad 850 członków PTMA. Sprawnie przeprowadzone zebranie zakończyło się podjęciem uchwały zawierającej propozycje nowego statutu PTMA. Przedyskutowano też aktualne sprawy PTMA.

Obrady odbywały się w miłej atmosferze w Wyższej Szkole Finansów i Biznesu w Białymstoku.
Obserwacje fotograficzne wykonali: kol. Z. Pauter, kol. J. Wiland i kol. M. Substyk.
Oprac. I. Włodarczyk.


Spotkanie Koła naukowego w ZS2 w Krotoszynie - 21.04.2016

W czwartek, 21 kwietnia 2016 r. członkowie Rozdrażewskiego Oddziału PTMA (RO PTMA) pomagali w przeprowadzeniu obserwacji powierzchni Słońca członkom Koła naukowego działającego przy Zespole Szkoł nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (ZS2) w Krotoszynie.

Kol. I. Włodarczyk omowił budowę i działanie reflektorow i refraktorow. Kol. Z. Pauter pokazał uczniom, jak wykonywać obserwacje fotograficzne plam słonecznych. Kol. Sz. Sowiński z Kołka astronomicznego Kasjopea działającego przy RO PTMA w Rozdrażewie asystował przy kompletowaniu teleskopu i obserwacjach.

Członkowie Koła naukowego oraz kol. M. Kaźmierczak, dyrektor ZS2 i kol. Z. Bartyzel nauczyciel fizyki zaobserwowali plamę słoneczną o rozmiarach Ziemi. Na szczęście mieliśmy ładną słoneczną pogodę, a obserwacje wraz z ich omowieniem przeprowadziliśmy w jednej z klas ZS2.

Obserwacje te były też przygotowaniem Koła naukowego do obserwacji przejścia Merkurego przed tarczą Słońca 9 maja 2016 r. Plamy słoneczne są wskaźnikami aktywności Słońca. Im jest ich więcej, tym aktywność Słońca większa. Plamy słoneczne mają temperaturę niższą o około 1500 do czasami nawet 2500 stopni od otaczającej fotosfery. Spadek temperatury związany jest głownie z hamowaniem konwekcji przez silne pole magnetyczne.

Obserwacje wykonywano przy pomocy reflektora ZS2 i refraktora kol. Sz. Sowińskiego.
Obserwacje fotograficzne wykonał kol. Z. Pauter.
Oprac. I. Włodarczyk.


Spotkanie Koła naukowego w ZSP w Rozdrażewie - 13.04.2016

W środę 13 kwietnia 2016 r. odbyło się cotygodniowe spotkanie Koła naukowego działającego w Zespole Szkoł Publicznych (ZSP) w Rozdrażewie.

Tym razem członkowie Rozdrażewskiego Oddziału PTMA (RO PTMA) pomagali w przeprowadzeniu obserwacji powierzchni Słońca.

Członkowie Koła naukowego i wielu obserwatorow z ZSP w Rozdrażewie zaobserwowali rozległą plamę słoneczną o rozmiarach kilku promieni Ziemi. Plamy słoneczne są wskaźnikami aktywności Słońca. Im jest ich więcej, tym aktywność Słońca większa. Plamy słoneczne mają temperaturę niższą o około 1500-2000 stopni od otaczającej fotosfery. Spadek temperatury związany jest głownie z hamowaniem konwekcji przez silne pole magnetyczne.

Obserwacje wykonywano na dziedzińcu ZSP przy pomocy refraktora RO PTMA i kol. Szymona Sowińskiego.
Obserwacje fotograficzne wykonał kol. Z. Pauter.
Oprac. I. Włodarczyk.


Poprzednia strona: Spotkania i imprezy 2017 Następna strona: Spotkania i imprezy 2015