Wyjazdowe spotkanie astronomiczne do ZS nr 2 w Krotoszynie - 09.10.2015

Uzgodnione na comiesięcznym zebraniu Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośnikow Astronomii (RO PTMA) 09.10.2015 r. wyjazdowe spotkanie astronomiczne do Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie doszło do skutku.

Na zaproszenie Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Pani Marioli Kaźmierczak ekipa członków RO PTMA w składzie kol. Ireneusz Włodarczyk, Zdzisław Pauter i Jacek Włodarczyk 5 listopada o godz. 18-ej stawiła się w Szkole na spotkanie z uczniami, ich rodzinami i wychowawcami.

Część I spotkania odbyła się w Szkole sali lekcyjnej.

Na początku kol. I. Włodarczyk opowiedział o pracy astronoma i początkach RO PTMA. Następnie przedstawił prezentację o potencjalnie groźnych dla Ziemi planetoidach, w tym o planetoidzie Apophis, która może zderzyć się z Ziemią w 2068 r.
Z kolei kol. J. Włodarczyk omówił możliwości programu komputerowego Stellarium. Jest to darmowy program typu planetarium przedstawiający widok nieba w różnych czasach, np. 500 lat wstecz, i dla różnych miejsc na kuli ziemskiej.
Kol. Z. Pauter w ciekawej prezentacji pokazał fotografie ciekawych astronomicznych obiektów. Z zainteresowaniem uczniowie obejrzeli piękne fotografie zorzy polarnej i obiektów niebieskich wykonane przez prelegenta.
Przedstawiliśmy i omowiliśmy też nasze dwa przyrządy astronomiczne: refraktor i teleskop Virtuoso.
Następnie Pani Dyrektor M. Kaźmierczak opowiedziała o przygotowaniach Szkoły do pewnego projektu astronomicznego.

Część II spotkania została przeniesiona na teren przed Szkołą.

Rozstawiliśmy tam swoje przyrządy astronomiczne, a uczniowie też swoje. Niebo było zachmurzone i obserwacji astronomicznych nie przeprowadziliśmy. Ale uczniowie zapoznali się z budową i działaniem refraktora. Probowali też dostrzec przez nasz refraktor pobliskie światełka.

Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 70 osób, przybliżyło uczniom wiedzę astronomiczną, a część z nich wyraziła chęć wstąpienia do RO PTMA. Zaprosiliśmy najbardziej zainteresowanych na kolejne nasze spotkanie RO PTMA 20 listopada br. o godz. 18-ej do naszej siedziby w "starej szkole" w Rozdrażewie. A kolejne spotkanie grupy roboczej ds. omawianego projektu odbędzie się niebawem po ustaleniu terminu.

Fotografie ze spotkania autorstwa kol. Zdzisława Pautera.


II Piknik astronomiczny - 16 sierpnia 2015

16 sierpnia 2015 r. w godz. 19:00 - 23:00 na boisku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie odbył się II Piknik astronomiczny zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozdrażewie, Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, stowarzyszenie Inspiracje, Województwo Wielkopolskie i Urząd Gminy w Rozdrażewie.

Pani Alicja Banaszek, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie, Pan Ireneusz Włodarczyk, Prezes Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz Pani Renata Zych-Kordus koordynowali przebieg Pikniku. Astronomiczne prezentacje multimedialne były przeplatane występami artystycznymi zespołów BuJaMBi oraz Aabzu.

Prezentacje rozpoczął Pan dr Ireneusz Włodarczyk, który omówił zaplanowane na ten wieczór obserwacje astronomiczne. Z kolei Pan Zdzisław Pauter przybliżył nas do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej omawiając jej historię i stan obecny.

Plan obserwacji przewidywał następujące wydarzenia:

 1. Obserwacje Saturna, jego pierścieni i księżyców – próba ich identyfikacji.
  (prowadzący: kol. Andrzej Woźniak i kol. Łukasz Gęstwa, RO PTMA)
 2. Obserwacje kilkuminutowego przelotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, obserwacje od około 21:30, obserwacje wizualne i fotograficzne.
  (prowadzący: kol. Zdzisław Pauter, RO PTMA)
 3. Obserwacje meteorów z roju Perseidów - konkurs na zliczanie meteorów metodą obserwacji "w gwiazdę" na kocykach, zapis obserwacji na laptopie. Każdy uczestnik będzie wpisany na listę obserwatorów stając się w ten sposób członkiem naukowej sekcji obserwatorów meteorów RO PTMA.
  (prowadzący: kol. Jacek Włodarczyk i kol. Monika Hordecka, RO PTMA)
  Niestety pogoda pokrzyżowała nasze zamierzenia. Było pochmurnie, a po 22-ej zaczął padać deszcz.

Wielu uczestników pikniku miało rozłożone specjalnie przygotowane kocyki służące do obserwacji Perseidów. Z powodu zachmurzenia służyły jako miejsca odpoczynku. Dzieci zbudowały z kartonów wysoką rakietę, a ponadto bawiły się ugniatając z papieru modele planet naszego Układu Słonecznego, które zostały umieszczone w pobliżu plakatów z opisami poszczególnych planet. Stowarzyszenie Inspiracje przygotowało konkurs na wypiek ciasta astronomicznego – wszyscy mogli sprobować pysznych wyrobów! Kol. Zdzisław Pauter z RO PTMA przygotował banery przedstawiające jego fotografie ciał niebieskich, zorzy polarnej i krajobrazów astronomicznych. Ciekawie prezentowali rożne zagadnienia naukowe Bartek Litwin i Żaneta Kordus. W II Pikniku wzięli udział artyści znani z programu Wielkopolskie Rewolucje: Pan reż. Wojtek Ziemilski i Pan scenarzysta Roman Pawłowski. Wspominaliśmy nasz spektakl teatralny związany z Wielkopolskimi Rewolucjami.

Dziękujemy wszystkim organizacjom działającym na terenie Gminy Rozdrażew. Ponadto Wójtowi Gminy Rozdrażew Panu Mariuszowi Dymarskiemu za ogólną pomoc organizacyjną, Sołtysowi Rozdrażewa Panu Romanowi Poczcie oraz Panu Tomaszowi Wydubie za pomoc logistyczną, Gminnemu Komendantowi Straży Pożarnej w Rozdrażewie Panu Henrykowi Włodarczykowi za ochronę pożarową, członkom Kółka astronomicznego Kasjopea, pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie i Nowej Wsi oraz wielu innym niewymienionym w tym miejscu, dzięki którym II Piknik astronomiczny, mimo niesprzyjającej pogody, przebiegł pomyślnie.

W Pikniku wzięło udział około 100 osób.

Dokumentację fotograficzną z II Pikniku astronomicznego przygotował kol. Z. Pauter.


Półkolonie w Nowej Wsi - 31 lipca 2015

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) wziął udział w spotkaniu astronomicznym na Półkoloniach w Nowej Wsi. 31 lipca 2015 r., w piątek w godz. 10:00-12:00 w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi członkowie RO PTMA: kol. kol. Ireneusz Włodarczyk, Zdzisław Pauter i Jacek Włodarczyk wzięli udział w spotkaniu astronomicznym z uczestnikami Półkolonii.

W godz. 10:00-11:00 kol. Jacek Włodarczyk przedstawił prezentację poświęconą aktualnościom astronomicznym i wraz z kol. Ireneuszem Włodarczykiem komentowali pokaz. Następnie przy pomocy specjalnie przystosowanych do obserwacji Słońca refraktorów, w godz. 11:00-12:00 na dziedzińcu Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi kol. Ireneusz Włodarczyk i kol. Zdzisław Pauter pokazywali uczniom powierzchnię Słońca. W ostatniej części spotkania kol. I. Włodarczyk oraz Z. Pauter objaśniali uczniom działanie obrotowych mapek nieba.

W spotkaniu brało udział 18 uczniów.

Uwaga: Obserwacje Słońca możemy prowadzić tylko przy użyciu specjalnych filtrów!

Kol. Z. Pauter dodatkowo fotografował zgromadzoną publiczność, okolice Nowej Wsi, a wieczorem Księżyc.


Astronomiczne spotkanie z Seniorami w Rozdrażewie
15 lipca 2015

15 lipca 2015 r., w ramach comiesięcznych spotkań Koła Emerytów i Rencistów w Rozdrażewie prezes Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) dr Ireneusz Włodarczyk omówił bieżącą działalność RO PTMA oraz przedstawił aktualności astronomiczne, w tym wiadomości o sondzie New Horizons, która w tych dniach zbliżyła się do Plutona.

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera


XXII Festyn w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie
31 maja 2015

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) wziął udział w XXII Festynie w Zespole Szkół Publicznych (ZSP) w Rozdrażewie.

Przy pomocy specjalnie przystosowanych do obserwacji Słońca refraktorów, w niedzielę, 31 maja 2015 r. w godz. 15:00-17:00 na dziedzińcu Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie członkowie RO PTMA: kol. Ireneusz Włodarczyk, Zdzisław Pauter i Łukasz Gęstwa pokazywali uczniom i zaproszonym gościom powierzchnię Słońca. Niestety, warunki pogodowe były niekorzystne dla obserwacji. Niebo było mgliste, a istniejąca w rzeczywistości w tym czasie plama słoneczna była w lunetach niewidoczna. Kol. Z. Pauter dodatkowo fotografował zgromadzoną publiczność – fotki w naszej galerii, natomiast plam słonecznych nie było widać. Mimo dosyć niesprzyjających warunków obserwacyjnych przez lunetę obserwacje Słońca prowadziło ponad 100 osób!

Uwaga: Obserwacje Słońca możemy prowadzić tylko przy użyciu specjalnych filtrów!

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera


Poprzednia strona: Spotkania i imprezy 2016 Następna strona: Spotkania i imprezy 2014