Zebrania RO PTMA

ROK 2024

Roczne zebranie sprawozdawcze RO PTMA za 2023 r. - 20.03.2024

Protokoły z zebrań można znaleźć w zakładce Strona główna >> Zebrania RO PTMA.

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera


ROK 2023

Zebranie RO PTMA - 05.10.2023

Protokoły z zebrań można znaleźć w zakładce Strona główna >> Zebrania RO PTMA.

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera


Roczne zebranie sprawozdawcze RO PTMA za 2022 r. - 13.03.2023

Protokoły z zebrań można znaleźć w zakładce Strona główna >> Zebrania RO PTMA.

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera


ROK 2022

Roczne zebranie sprawozdawcze RO PTMA za 2021 r. - 03.03.2022

Protokoły z zebrań można znaleźć w zakładce Strona główna >> Zebrania RO PTMA.

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera


ROK 2021

Roczne zebranie sprawozdawcze RO PTMA za 2020 r. - 08.10.2021

Protokoły z zebrań można znaleźć w zakładce Strona główna >> Zebrania RO PTMA.

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera


ROK 2019

Roczne zebranie sprawozdawcze za 2018 r. - 05.02.2019
Walne Zebranie RO PTMA - 01.03.2019

Protokoły z zebrań można znaleść w zakładce Strona główna >> Zebrania RO PTMA.

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera


ROK 2018

Roczne zebranie sprawozdawcze za 2017 r. i Zwyczajne Walne Zebranie RO PTMA - 05.02.2018

1. Status

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) jest jednym z 19. w Polsce Oddziałow Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA).
Zarząd Główny PTMA ma siedzibę w Krakowie przy ul. Miodowej 13 a m. 35.
KRS 0000065916, REGON 000804046, BPH PBK S.A. o/Kraków:
nr rachunku: 27 1060 0076 0000 4023 4001 0561, tel. 12 422 38 92
RO PTMA powstał 28 kwietnia 2011 r. Siedziba RO PTMA mieści się przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Rozdrażewie.

2. Członkowie

Na 31 grudnia 2017 r. RO PTMA liczył 35 członków, w tym 7 młodzieżowych.

3. Finanse w 2017 r.

Odrębne sprawozdanie finansowe Skarbnika RO PTMA przedstawione jest w załączniku.

4. Pozyskiwanie funduszy na działalność RO PTMA

W 2017 r. główna nasza praca była związana z działalnością popularyzatorską i dydaktyczną w trzech zaprzyjaźnionych szkołach:

 • Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
 • Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krotoszynie

I tak:

 • 1 lutego 2017 odbyły się w ZS nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie warsztaty astronomiczne.
 • 27 stycznia 2017 r. młodzież z 14 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego województwa, w tym z Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie i z Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, udała się na wystawę pod patronatem NASA poświęconą historii podboju kosmosu „GATEWAY TO SPACE”. Z każdej szkoły było po 2-5 uczestników. Z wymienionych szkół w Rozdrażewie i Krotoszynie uczestniczyło po 5 osób, w tym uczniowie należący do działających tam kół naukowych. Na drugą część wycieczki młodzież udała się do nowoczesnego Planetarium i Centrum Nauki EC1 w Łodzi, w którym obejrzeli piękne seanse.
 • 8 marca 2017 r. tematem "Układ Słoneczny" prezes Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii kol. Ireneusz Włodarczyk przybliżył uczniom klas IV a i IV b Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie nasze Słońce wraz z krążącymi wokół niego planetami.
 • W marcu RO PTMA ogłosiło konkurs fotograficzny – zadanie wykonali kol. Z. Pauter, J. Sowiński i I. Włodarczyk.
 • Ogłosiliśmy momenty przelotów ISS na maj 2017.
 • 26 maja 2017 w ramach zorganizowanego przez Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie spotkania „Wieczór z gwiazdami w tle” a poświęconego głównie kulturze żydowskiej Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przeprowadził obserwacje astronomiczne. Pogoda dopisała.
 • 3 czerwca 2017 r. w ramach festynu szkolnego na Błoniu „Zalajkuj czytanie” członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przeprowadzili obserwacje astronomiczne. Festyn został zorganizowany przez Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (ZS nr2 z O.I.) w Krotoszynie. Początkowo prowadziliśmy obserwacje Słońca, w tym nowej dynamicznej grupy plam słonecznych, później gwiazd i planet. Zaproszony na festyn Pan Piotr Duczmal, prezes Centrum Wiedzy i Nowej Technologii w Parzynowie, pokazywał na monitorze zaobserwowane zjawiska aktywne na powierzchni Słońca. Po 17-ej obserwowaliśmy Księżyc.
 • 4 czerwca 2017 r. w ramach festynu szkolnego w Rozdrażewie „Kolorowo, ludowo i międzynarodowo” członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przeprowadzili obserwacje astronomiczne powierzchni Słońca.
 • 13 czerwca w ramach comiesięcznego spotkania seniorów członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przeprowadzili obserwacje astronomiczne powierzchni Słońca. Spotkanie odbyło się w pobliżu „Chaty na Rozdrożu”.
 • 18 czerwca 2017 r. ramach festynu szkolnego w Nowej Wsi ”Baw się z nami” członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przeprowadzili obserwacje astronomiczne. Festyn został zorganizowany przez Zespół Szkół Publicznych (ZSP) w Nowej Wsi.
 • 30 czerwca 2017 r. w ramach ogólnoświatowej astronomicznej imprezy ‘Asteroid Day’ również w Rozdrażewskim Oddziale PTMA odbyło się spotkanie w tym cyklu. Jednak podstawowym celem było zebranie robocze członków RO PTMA i ich sympatyków poświęcone zorganizowaniu w czasie wakacji imprez astronomicznych tzn. obserwacji Perseidów i warsztatów astronomicznych. Zebranie odbyło się w budynku dawnej Masztalarni korzystając z gościnności Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich.
 • 2 sierpnia 2017 r. w ramach cyklu spotkań poświęconych Perseidom 2017 –warsztaty astronomiczne, pierwsze zebranie zainteresowanych odbyło się w Rozdrażewie. Zebranie odbyło się w budynku Masztalarni.
 • 10 sierpnia 2017 r. w ramach serii obserwacji Perseidów w 2017 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (ZS nr 2 z OI) w Krotoszynie przy pomocy Rady Osiedla nr 6 w Krotoszynie.
 • 11 sierpnia 2017 r. w ramach cyklu spotkań poświęconych Perseidom kolejne obserwacje Perseidów odbyły się w Rozdrażewie 11 sierpnia 2017 r., w budynku d. Masztalarni.
 • 11 sierpnia 2017 r. w ramach cyklu spotkań poświęconych Perseidom 2017 kolejne warsztaty astronomiczne odbyły się w Nowej Wsi.
 • 14 sierpnia 2017 r. W ramach cyklu spotkań poświęconych Perseidom 2017 kolejne obserwacje Perseidów odbyły się w ZSP w Nowej Wsi, w niedzielę, w godz. 19:00-22:00.
 • 10 października 2017 w Nowej Wsi odbył się finał VII Konkursu astronomicznego dla uczniów SP w Nowej Wsi.
 • 11 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VI oraz klas VII-II, III gimnazjum z p. Piotrem Duczmalem prezesem Centrum Wiedzy i Nowych Technologii w Parzynowie.
 • 12 października 2017 w Rozdrażewie odbył się finał VII Konkursu astronomicznego dla uczniów SP w Rozdrażewie.
 • Zorganizowany przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną (KBP) oraz Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) „Wieczór z astronomią” odbył się 18 października 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Krotoszynie w godz. 16:00-20:00. Prelekcję wygłosił kol. I. Włodarczyk, swoje fotografie przedstawił kol. Z. Pauter, a uczniowie z SP nr3 pokazali swoje prezentacje astronomiczne.
 • Na zaproszenie Centrum Wiedzy i Nowych Technologii (CWINT) w Parzynowie uczniowie trzech szkolnych kół naukowych w Szkołach Podstawowych (SP) w Nowej Wsi, Rozdrażewie i SP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie uczestniczyli 21 października w imprezie naukowej pt. CWINT OPEN DAYS ASTROSHOW 2017 w Gimnazjum w Kobylej Górze.
 • W Bibliotece w Krotoszynie odbyło się 23 października 2017 r. zebranie Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej (TMiBZK). Wśród wielu przybyłych byli m.in. członkowie Rozdrażewskiego Oddziału PTMA kol. Ireneusz Włodarczyk i kol. Zdzisław Pauter. Władze (TMiBZK) przedstawiły materiały zawarte w najnowszym XIII numerze biuletynu "Krotoszyn i okolice" poświęconym aktualnym sprawom Towarzystwa. RO PTMA zostało zaproszone do przedstawienia w następnym numerze swojej działalności astronomicznej.
 • Rozdanie dyplomów i nagród za udział w finale VII Konkursu astronomicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zorganizowanego przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie przy współpracy Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie a sfinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie odbyło się 5 grudnia o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej w Krotoszynie. Należy podkreślić walory naukowe prac Roberta Konrady z SP w Nowej Wsi oraz Kacpra Poczty ze SP w Rozdrażewie.

13 lutego 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków RO PTMA poświęcone m.in. wyborowi Komisji Rewizyjnej. Wybrano ją jednogłośnie w składzie:

 • Mgr Hanna Kowalska – przewodnicząca
 • Mgr Monika Dopierała – członek
 • Mgr Tomasz Bartyzel – członek

Udzielono również jednogłośnie absolutorium zarządowi RO PTMA oraz skarbnikowi RO PTMA.

Prezes Ireneusz Włodarczyk brał udział w 38. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, który odbył się w Zielonej Górze w dniach 11-14 września br. z pięcioma opracowaniami dotyczącymi drobnych ciał Układu Słonecznego:
https://www.pta.edu.pl/zjazd38/

5. Dokumentacja RO PTMA

Działalność merytoryczna i finansowa RO PTMA jest prowadzona na bieżąco i znajduje się w siedzibie RO PTMA oraz u Skarbnika.

6. Działalność Sądu Koleżeńskiego

Sąd Koleżeński nie został wybrany, zgodnie z wolą członkow RO PTMA.

7. Działalność Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna sprawdziła działalność finansową i merytoryczną RO PTMA na spotkaniu 5 lutego 2017 r. oraz podczas Walnego Zebrania członków RO PTMA. Sprawozdanie w załączniku.

8. Podziękowania

Podziękowania za 2017 r. należą się Urzędowi Gminy i Wójtowi Gminy za dotacje dla SP w Nowej Wsi i Rozdrażewie wspierające VII Konkurs astronomiczny. Również dziękujemy Bankowi Spółdzielczemu w Dobrzycy za dotację w wysokości 400 zł. Bardzo dobrze układała się współpraca z Zespołami Szkoł Publicznych w Rozdrażewie i Nowej Wsi. Dziękujemy ZSP w Rozdrażewie, w tym Dyrektorowi Szkoły p. dr. Krzysztofowi Brodzie, za użyczanie pomieszczeń w starej zabytkowej szkole, a wspólnie z ZSP w Nowej Wsi i jej Dyrektorem, p. mgr. Grażyną Stachowiak, za pomoc w organizacji warsztatów astronomicznych i VII Konkursu astronomicznego. Dziękujemy również za miła i owocną współpracę z SP nr3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie i jej Dyrektorem p. mgr Mariolą Kaźmierczak. Praktycznie rzecz biorąc cała działalność statutowa RO PTMA wykonywana jest na rzecz trzech wymienionych wyżej szkół głownie w ramach trzech działających tam kół naukowych.
I niech tak będzie dalej.
Ponadto podziękowania należą się wszystkim członkom RO PTMA oraz naszym sympatykom za zainteresowanie astronomią.

Za Zarząd RO PTMA:
Prezes
dr Ireneusz Włodarczyk

Zarząd i komisja rewizyjna Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) wybrani na lata 2018-2022.

Podczas zwyczajnego walnego zebrania RO PTMA 5 lutego 2018 r., w poniedziałek, godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie wybrano na lata 2018-2022:
1. Zarząd
prezes – dr Ireneusz Włodarczyk
wiceprezes – mgr Sebastian Hadryan
sekretarz – mgr Grażyna Stachowiak
skarbnik – Zdzisław Pauter
członek zarządu – Zenon Włodarczyk

2. Komisja rewizyjna
przewodnicząca – mgr Hanna Kowalska
członkowie komisji rewizyjnej – mgr Monika Dopierała i mgr Tomasz Bartyzel

3. Delegaci na Walny Zjazd PTMA w Chorzowie w 2018 r.
dr Ireneusz Włodarczyk
Zdzisław Pauter
Mgr Mariola Kaźmierczak – rezerwowa

Dziękujemy dotychczasowym członkom zarządu: kol. mgr. inż. Joannie Stache – sekretarzowi RO PTMA oraz kol. mgr. inż. Jackowi Włodarczykowi – członkowi zarządu za prawie ośmioletnie prace w zarządzie RO PTMA.

za zarząd RO PTMA
dr Ireneusz Włodarczyk

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Wróć do Zebrania RO PTMA.


ROK 2017

Sprawozdanie z zebrania RO PTMA w ramach ‘Asteroid Day’ w Masztalarni w Rozdrażewie - 30.06.2017

W ramach ogólnoświatowej astronomicznej imprezy ‘Asteroid Day’ również w Rozdrażewskim Oddziale PTMA odbyło się spotkanie w tym cyklu. Jednak podstawowym celem było zebranie robocze członków RO PTMA i ich sympatyków poświęcone zorganizowaniu w czasie wakacji imprez astronomicznych tzn. obserwacji Perseidów i warsztatów astronomicznych. Zebranie odbyło się 30 czerwca 2017 r. w budynku dawnej Masztalarni korzystając z gościnności Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich na czele z p. Mariolą Wosińską, za co serdecznie dziękujemy!

Na początku zebrania kol. Ireneusz Włodarczyk przedstawił nowego członka RO PTMA kol. Fabiana Kosakowskiego, co zebrani zaakceptowali oklaskami. Z kolei ustalono plan pracy na wakacje, w tym cykl obserwacji Perseidów:

 • 10 sierpnia, w czwartek, w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,
 • 11 sierpnia, w piątek, z udziałem Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie w d. Masztalarni,
 • 13 sierpnia, w niedzielę, w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi.
Przedtem odbędą się tam warsztaty astronomiczne.

Korzystając z pięknej pogody obserwowaliśmy Księżyc, a później Jowisza z jego widowiskowymi czterema księżycami. Kol. Zdzisław Pauter, nasz uznany fotograf, wykonywał zdjęcia ze spotkania i fotografie astronomiczne. Nad działaniami ZSP w Rozdrażewie czuwał jej Dyrektor p. dr inż. Krzystof Broda, ZSP w Nowej Wsi kol. Sebastian Hadryan, a Krotoszyna kol. Ola Naskrętska z ojcem. Z kolei kol. Ireneusz Włodarczyk omówił swoją prezentację o groźnych dla Ziemi planetoidach, w tym pokazał swoje prace naukowe nt. Apophis, która może zderzyć się z Ziemią w 2068 roku.

Mimo kilku poprzednich nocy z ulewnymi deszczami, tym razem pogoda świetnie dopisała. Oby tak było podczas naszych zamierzeń w wakacje!

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Wróć do Zebrania RO PTMA.


Roczne zebranie sprawozdawcze za 2016 r. i Nadzwyczajne Walne Zebranie RO PTMA - 13.02.2017

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


ROK 2016

Zebranie RO PTMA - 12.07.2016

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie RO PTMA - 22.03.2016

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie sprawozdawcze RO PTMA - 01.02.2016

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


ROK 2015

Zebranie RO PTMA - 20.11.2015
w ramach projektu NASZ ŚWIAT

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie RO PTMA - 09.10.2015
w ramach projektu NASZ ŚWIAT

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie RO PTMA - 12.06.2015
w ramach projektu NASZ ŚWIAT

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie RO PTMA - 15.05.2015
w ramach projektu NASZ ŚWIAT

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie RO PTMA - 17.04.2015
w ramach projektu NASZ ŚWIAT

Zdjęcia autorstwa kol. Zdzisława i Szymona Pauterów

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie RO PTMA - 13.03.2015

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie RO PTMA - 06.02.2015

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie RO PTMA - 16.01.2015

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera


Część spotkania w ZSP

Cześć spotkania u kol. R. Zych-Kordus

Zobacz szczegóły spotkania.


ROK 2014

Zebranie RO PTMA - 12.12.2014
w ramach projektu NASZ WSZECHŚWIAT

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie RO PTMA - 14.11.2014
w ramach projektu NASZ WSZECHŚWIAT

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie RO PTMA - 10.10.2014
w ramach projektu NASZ WSZECHŚWIAT

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie RO PTMA - 19.09.2014
w ramach projektu NASZ WSZECHŚWIAT

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie RO PTMA - 13.06.2014
w ramach projektu NASZ WSZECHŚWIAT

Zdjęcia autorstwa kol. I. Włodarczyka

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie RO PTMA - 23.05.2014
w ramach projektu NASZ WSZECHŚWIAT

Zdjęcia autorstwa kol. I. Włodarczyka

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie RO PTMA - 25.04.2014

Zdjęcia autorstwa kol. A. Kolendy

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie RO PTMA - 28.03.2014

Zdjęcia autorstwa kol. W. Włodarczyk

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie RO PTMA - 27.02.2014

Zdjęcia autorstwa kol. W. Włodarczyk

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze RO PTMA - 17.01.2014

Zdjęcia autorstwa kol. W. Włodarczyk

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


ROK 2013

Spotkanie RO PTMA - 12.12.2013
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

Zdjęcia autorstwa kol. I. Włodarczyka

Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 14.11.2013
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

Fotografie wykonała kol. Wanda Włodarczyk.

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 10.10.2013
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

Fotografie wykonała kol. Wanda Włodarczyk.

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 19.09.2013
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

Fotografie wykonali kol. Wanda Włodarczyk i kol. Zdzisław Pauter.

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 13.06.2013
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

Fotografie wykonali kol. Wanda Włodarczyk i kol. Zdzisław Pauter.

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 16.05.2013
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

Fotografie wykonali kol. Wanda Włodarczyk i kol. Zdzisław Pauter.

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 04.04.2013

Fotografie wykonali kol. Wanda Włodarczyk i kol. Zdzisław Pauter.

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 15.02.2013

Fotografie wykonali kol. Wanda Włodarczyk, kol. Paweł Kankiewicz i kol. Anna Pluta.

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 24.01.2013

Fotografie autorstwa kol. Wandy Włodarczyk.

Zobacz szczegóły spotkania.


ROK 2012

Spotkanie RO PTMA - 13.12.2012
w ramach projektu SIĘGAJMY GWIAZD

Fotografie autorstwa kol. Ireneusza Włodarczyka.

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 08.11.2012
w ramach projektu SIĘGAJMY GWIAZD

Fotografie autorstwa kol. Wandy Włodarczyk.

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 11.10.2012
w ramach projektu SIĘGAJMY GWIAZD

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 13.09.2012
w ramach projektu SIĘGAJMY GWIAZD

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 14.06.2012
w ramach projektu SIĘGAJMY GWIAZD

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 10-11.05.2012
w ramach projektu SIĘGAJMY GWIAZD

Zdjęcia ze spotkania w dniu 10.05.2012 r.

Zdjęcia ze spotkania w dniu 11.05.2012 r.

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 22.03.2012

Zobacz szczegóły spotkania.


Zebranie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej RO PTMA - 15.03.2012

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 16.02.2012

Zachęcamy do samodzielnych obserwowacji Jowisza i jego księżyców oraz innych widocznych w tym czasie ciał niebieskich, m.in. planetoidy Eros:
http://transitofvenus.nl/wp/getting-involved/eros-and-the-solar-parallax/
http://www.universetoday.com/93110/help-astronomers-measure-the-solar-system/
http://www.skyandtelescope.com/observing/home/The-Eros-Parallax-Project-138301789.html

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 12.01.2012

Zobacz szczegóły spotkania.


ROK 2011

Spotkanie RO PTMA - 08.12.2011

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 03.11.2011

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie RO PTMA - 06.10.2011

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie inauguracyjne RO PTMA - 03.06.2011

Zobacz szczegóły spotkania.


Spotkanie założycielskie RO PTMA - 28.04.2011

Zobacz szczegóły spotkania.


A od tego wszystko się zaczęło - Kółko astronomiczne


Poprzednia strona: Spotkania i imprezy 2011 Następna strona: Nasz Świat - 2015