Bliski Kosmos - 2013

BLISKI KOSMOS
Projekt realizowany przez RO PTMA w ramach
konkursu dla organizacji pozarządowych na 2013 r.
sfinansowany przez Gminę Rozdrażew


Zebranie RO PTMA - 12.12.2013
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

W ramach projektu BLISKI KOSMOS sfinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na 2013 r., a realizowanego przez RO PTMA, 12 grudnia 2013 r., o godz. 17:00, w budynku starej zabytkowej szkoły (ZSP) w Rozdrażewie odbyło się spotkanie kółka astronomicznego Kasjopea oraz członków RO PTMA i zainteresowanych osób.

Pobierz protokół z zebrania z dnia 12.12.2013 r.
Zobacz zdjęcia.


Wycieczka do Planetarium w Potarzycy - 03.12.2013
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

W ramach projektu BLISKI KOSMOS sfinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na 2013 r., a realizowanego przez RO PTMA, 3 grudnia 2013 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Planetarium w Potarzycy.

Wycieczka została zorganizowana przez RO PTMA z pomocą Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie oraz Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie i Nowej Wsi.

Uczestnikami wycieczki byli, w ramach nagrody, uczniowie biorący udział w III Konkursie astronomicznym, wytypowani zainteresowani uczniowie z obu Szkół wraz z ich Opiekunami, członkowie Kółka astronomicznego Kasjopea, członkowie RO PTMA oraz inni zainteresowani astronomią.

Sprawnie przeprowadzona organizacja wycieczki przez kol. Joannę Stachę pozwoliła na bezproblemową jej realizację. Kierownik Planetarium p. Elżbieta Owczarek zapoznała nas z historią i działaniem Planetarium, a p. Radosław Mikołajczak pięknie zaprezentował i omówił na żywo aktualne niebo nad Potarzycą.

50-ciu uczestnikom naszej wycieczki, w tym około 40-tu uczniom, biorącym udział w seansie, pozostanie w pamięci obraz sztucznego gwiaździstego nieba. Będą go mogli porównać z niebem rzeczywistym nad naszą Gminą.

Fotografie w wykonaniu kol. Zdzisława Pautera i Ireneusza Włodarczyka przedstawione są w naszej Galerii.


Zebranie RO PTMA - 14.11.2013
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

W ramach projektu BLISKI KOSMOS sfinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na 2013 r., a realizowanego przez RO PTMA, 14 listopada 2013 r., o godz. 17:00, w budynku starej zabytkowej szkoły (ZSP) w Rozdrażewie odbyło się spotkanie kółka astronomicznego Kasjopea oraz członków RO PTMA i zainteresowanych osób.

Pobierz protokół z zebrania z dnia 14.11.2013 r.
Zobacz zdjęcia.


Spotkanie z astronomią w Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie
29.10.2013
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

W ramach projektu BLISKI KOSMOS, 29 października 2013 r. we wtorek, w Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie odbyło się spotkanie przedszkolaków z astronomem.

Dr Ireneusz Włodarczyk, prezes Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przeprowadził zajęcia dla trzech grup, do południa i po południu. W zajęciach brało udział po około 20-30 przedszkolaków.

W każdej grupie odbyła się zabawa z demonstracją Układu Słonecznego. Dzieci odgrywały rolę Słońca i planet. Krążyły wokół Słońca i wokół siebie pokazując skomplikowany dynamicznie Układ Słoneczny. Następnie obejrzały prezentacje poświęconą Słońcu, planetom, tworzeniu się Układu Słonecznego i gwiazd. Na zakończenie I. Włodarczyk zaprosił dzieci i pracowników Przedszkola na obserwacje komety ISON, w zależności od jej jasności, na listopad/grudzień tego roku.

Fotografie w wykonaniu kol. Ireneusza Włodarczyka można obejrzeć w naszej Galerii.


FINAŁ III KONKURSU ASTRONOMICZNEGO
24 października 2013

********** Sprawozdanie **********

24 października 2013 r., w czwartek, o godz. 13 w budynku starej zabytkowej szkoły w Rozdrażewie zostały ogłoszone wyniki i rozdano nagrody finalistom III Konkursu astronomicznego.
Konkurs przeprowadzili wspólnie Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (RO PTMA) w ramach projektu Bliski Kosmos finansowanego przez Gminę w Rozdrażewie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie.
Konkurs odbył się oddzielnie dla uczniów ZSP w Nowej Wsi i Rozdrażewa w kategoriach uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI oraz uczniowie klas gimnazjalnych.

WYNIKI:

Nowa Wieś

 1. Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej
  1. Sandra Dymowska, VI kl.
 2. Uczniowie klas I-III Gimnazjum
  1. Natalia Szkudłapska, III kl.
  2. Konrad Witek, I kl.
  3. Kamil Kramarczyk, I kl.

Rozdrażew

 1. Uczniowie klas I-III Gimnazjum
  1. ex aequo: Monika Hordecka i Wojciech Stęclik

Nagrody wręczali: Wójt Gminy Rozdrażew p. Mariusz Dymarski, prezes RO PTMA p. Ireneusz Włodarczyk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie p. Alicja Banaszek, wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych p. Jan Antczak, sekretarz RO PTMA p. Joanna Banaszek oraz obserwator z ramienia jury konkursu p. Wanda Włodarczyk.

Wójt Gminy Rozdrażew pogratulował uczestnikom konkursu wiadomości astronomicznych, a prezesowi RO PTMA podziękował za zorganizowanie konkursu. Z kolei prezes RO PTMA podziękował Wójtowi Gminy za dofinansowanie konkursu astronomicznego, członkom jury konkursu za ich pracę: p. Grażynie Stachowiak, p. Sebastianowi Hadryanowi, p. Alicji Banaszek, p. Hannie Kowalskiej i p. Wandzie Włodarczyk. Podziękował również p. Joannie Stache za przygotowanie pięknych dyplomów, a p. Wandzie Włodarczyk za przygotowanie nagród.

Następnie p. Ireneusz Włodarczyk przedstawił prezentację o nadchodzącej komecie ISON. O ile warkocz komety będzie dobrze widoczny, to na przełomie listopada i grudnia, nad ranem, RO PTMA zorganizuje pokaz komety. Pierwsze obserwacje w Rozdrażewie w pobliżu figury św. Floriana, drugie na posesji p. Joanny Stache.

Fotografie w wykonaniu kol. Wandy Włodarczyk i Zdzisława Pautera przedstawione są w naszej Galerii.


Zebranie RO PTMA - 10.10.2013
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

W ramach projektu BLISKI KOSMOS sfinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na 2013 r., a realizowanego przez RO PTMA, 10 października 2013 r., o godz. 18:00, w budynku starej zabytkowej szkoły (ZSP) w Rozdrażewie odbyło się spotkanie kółka astronomicznego Kasjopea oraz członków RO PTMA i zainteresowanych osób.

Pobierz protokół z zebrania z dnia 10.10.2013 r.
Zobacz zdjęcia.


Zebranie RO PTMA - 19.09.2013
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

W ramach projektu BLISKI KOSMOS sfinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na 2013 r., a realizowanego przez RO PTMA, 19 września 2013 r., o godz. 18:00, w budynku starej zabytkowej szkoły (ZSP) w Rozdrażewie odbyło się spotkanie kółka astronomicznego Kasjopea oraz członków RO PTMA i zainteresowanych osób.

Pobierz protokół z zebrania z dnia 19.09.2013 r.
Zobacz zdjęcia.


BLISKI KOSMOS - III KONKURS ASTRONOMICZNY

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie
zapraszają do udziału
w
III Konkursie Astronomicznym

Konkurs obejmuje tematykę astronomiczną i zostanie przeprowadzony dla dwóch grup wiekowych dla uczniów ZSP w Rozdrażewie i ZSP w Nowej Wsi:

 1. klasy IV-VI
 2. klasy I-III gimnazjalne

Należy napisać konspekt jednego z pięciu poniższych tematów:

 1. Wielcy astronomowie
 2. Układ Słoneczny
 3. Planety
 4. Drobne ciała Układu Słonecznego
 5. Świat galaktyk

Praca nie powinna mieć więcej niż 10 stron formatu A-4. Można dołączyć rysunki, fotografie, modele, prezentacje itp. Konieczne jest również dołączenie krótkiego opisu swoich własnych przeprowadzonych obserwacji astronomicznych w ostatnim roku.

Termin nadsyłania prac na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie lub do Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi
do 25 września 2013 r.
Zakwalifikowane prace konkursowe zostaną przedstawiane przez uczestników konkursu
wobec jury konkursu, w dniach:
2 października w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi
3 października w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie

Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszenia jest dostępny na stronie RO PTMA i Biblioteki
www.astronomia.rozdrazew.pl >> Projekty >> Bliski kosmos - 2013
www.biblioteka.rozdrazew.pl

Pobierz Regulamin konkursu.

Pobierz Formularz zgłoszeniowy.


BLISKI KOSMOS
Projekt realizowany przez RO PTMA w ramach
konkursu dla organizacji pozarządowych na 2013 r.
sfinansowany przez Gminę Rozdrażew

IV WARSZTATY ASTRONOMICZNE W NOWEJ WSI
12 - 14 sierpnia 2013

********** Sprawozdanie **********

W ramach realizacji przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) zadania publicznego „Bliski Kosmos” powierzonego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie, od 12-go do 14 sierpnia 2013 r. odbyły się IV warsztaty astronomiczne. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi w dwóch terminach, 10:30 do 12:30 oraz 19:00 do 22:00.

Zajęcia prowadzone przez członków RO PTMA (kol. kol. Wanda Włodarczyk, Grażyna Stachowiak, Alicja Banaszek, Sebastian Hadryan, Jacek Włodarczyk i Ireneusz Włodarczyk) zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Na wszystkich porannych zajęciach obserwowaliśmy plamy słoneczne korzystając z refraktora nabytego w ramach realizacji zadania publicznego Gminy Rozdrażew. Obliczona przez uczestników warsztatów liczba Wolfa – wskaźnik aktywności Słońca, wyniosła w tych dniach 25-28. Wieczorem oglądaliśmy Księżyc w I kwadrze. Identyfikowaliśmy poznane wcześniej z mapki Księżyca morza, oceany, góry i kratery z prawdziwym obrazem Księżyca widzianym przez refraktory. Mogliśmy też podziwiać pierścienie Saturna oraz przelatującą stację kosmiczną!

Pogoda na ogół nam dopisywała. Zwłaszcza w ostatnim dniu zajęć, w środę, niebo było prawie bezchmurne.

Na zajęciach dopołudniowych dr Ireneusz Włodarczyk przedstawił prezentacje o Słońcu, planetach, gwiazdach i galaktykach.

Codziennie w zajęciach brało udział kilkanaście osób w wieku od 3. do ponad 60. lat, wieczorami, w obserwacjach astronomicznych, uczestniczyło 30 miłośników astronomii. Najbardziej aktywni uczestnicy warsztatów dostali nowe obrotowe mapki nieba. Posługiwanie się nimi zostało perfekcyjnie opanowane na zajęciach!

W galerii możemy zobaczyć relacje fotograficzną z warsztatów autorstwa kol. Wandy Włodarczyk.

Relację fotograficzną z warsztatów autorstwa kol. Wandy Włodarczyk można obejrzeć w naszej Galerii.


BLISKI KOSMOS
Projekt realizowany przez RO PTMA w ramach
konkursu dla organizacji pozarządowych na 2013 r.
sfinansowany przez Gminę Rozdrażew

IV WARSZTATY ASTRONOMICZNE W ROZDRAŻEWIE
15 - 17 lipca 2013

********** Sprawozdanie **********

W ramach realizacji przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) zadania publicznego „Bliski Kosmos” powierzonego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie, od 15 do 17 lipca 2013 r. odbyły się IV. warsztaty astronomiczne.

Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie w dwóch terminach, 10:30 do 12:30 oraz 19:00 do 22:00.

Zajęcia prowadzone przez członków RO PTMA zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Na wszystkich porannych zajęciach obserwowaliśmy plamy słoneczne korzystając z refraktora nabytego w ramach realizacji zadania publicznego Gminy Rozdrażew. Obliczona przez uczestników warsztatów liczba Wolfa – wskaźnik aktywności Słońca, wyniosła w tych dniach 27. Wieczorem oglądaliśmy Księżyc w I kwadrze. Testowaliśmy, w zespole: kol. kol. Alicja Banaszak, Andrzej Woźniak i Ireneusz Włodarczyk, zakupioną ze środków Gminy kamerę CCD ATIK. Zainstalowaliśmy oprogramowanie do kamery i zamontowaliśmy kompletne urządzenie do fotografii składające się z refraktora/reflektora, kamery CCD oraz laptopa. W pracach uczestniczyli też członkowie kółka astronomicznego Kasjopea, w szczególności: Wojtek, Szymon i Bartek. W przyszłości konieczny jest zakup laptopa, gdyż dostępne laptopy, z Biblioteki i prywatny kol. I. Włodarczyka są przestarzałe. Ponadto potrzebny jest akumulator do prowadzenia refraktora oraz do zasilania kamery i laptopa.

Na zajęciach dopołudniowych dr Ireneusz Włodarczyk przedstawił prezentacje o Słońcu, planetach, gwiazdach i galaktykach.

Codziennie w zajęciach brało udział kilkanaście osób w wieku od 3. do ponad 60. lat. Najbardziej aktywni uczestnicy warsztatów dostali nowe obrotowe mapki nieba. Posługiwanie się nimi zostało perfekcyjnie opanowane na zajęciach!

Część druga warsztatów odbędzie się w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi od 12. do 14. sierpnia.

Serdecznie zapraszamy!

Fotografie w wykonaniu kol. Zdzisława Pautera i Ireneusza Włodarczyka można obejrzeć w naszej Galerii.


Obserwacje astronomiczne w Przedszkolu w Nowej Wsi - 28.06.2013 r.
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

28 czerwca 2013 r., od godz. 21:00 w Przedszkolu w Nowej Wsi, odbyły się obserwacje astronomiczne w ramach projektu BLISKI KOSMOS sfinansowany przez Urząd Gminy w Rozdrażewie. W przeprowadzeniu spotkania pomagali członkowie RO PTMA, kol. Joanna Stache, kol. Andrzej Woźniak i kol. Zdzisław Pauter.

Obserwatorami było 18 dzieci uczęszczającej do Przedszkola wraz z Dyrektor placówki p. M. Kraszkiewicz i nauczycielką p. I. Szwałek. Mimo późnej pory dzieci były zafascynowane samym teleskopem oraz tym co można dzięki niemu zaobserwować.

Fotografie w wykonaniu kol. Joanny Stache i kol. Zdzisława Pautera można obejrzeć w naszej Galerii.


WARSZTATY ASTRONOMICZNE W ROZDRAŻEWIE
15 - 17 lipca 2013
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

15 lipca:
10:30-11:30 - wykład o Słońcu i o obserwacjach Słońca
11:30-12:30 - obserwacje plam słonecznych
19:00-22:00 - obserwacje wieczorne widocznych ciał niebieskich z nauczaniem orientacji na niebie korzystając z obrotowej mapki nieba

16 lipca:
10:30-11:30 - wykład o planetach
11:30-12:30 - obserwacje plam słonecznych
19:00-22:00 - obserwacje wieczorne widocznych ciał niebieskich z nauczaniem orientacji na niebie korzystając z obrotowej mapki nieba

17 lipca:
10:30-11:30 - wykład o gwiazdach i galaktykach
11:30-12:30 - obserwacje plam słonecznych
19:00-22:00 - obserwacje wieczorne widocznych ciał niebieskich z nauczaniem orientacji na niebie korzystając z obrotowej mapki nieba

Wykłady w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie (budynek „starej szkoły”), obserwacje w pobliżu budynku szkoły.

Po warsztatach KONKURS WIEDZY ASTRONOMICZNEJ, podsumowujący zajęcia.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej w trzech kategoriach:
klasy I-III szkoły podstawowej
klasy IV-VI szkoły podstawowej
klasy I-III gimnazjum

Ogłoszenie konkursu astronomicznego 9 września 2013 r.
Konkurs odbędzie się 3 października w godz. 16:00 - 20:00 w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie
W nagrodę za udział w konkursie wycieczka do Planetarium w Potarzycy
(październik) oraz wiele innych atrakcyjnych nagród rzeczowych.


WARSZTATY ASTRONOMICZNE W NOWEJ WSI
12 - 14 sierpnia 2013
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

12 sierpnia:
10:30-11:30 - wykład o Słońcu i o obserwacjach Słońca
11:30-12:30 - obserwacje plam słonecznych
19:00-22:00 - obserwacje wieczorne widocznych ciał niebieskich z nauczaniem orientacji na niebie korzystając z obrotowej mapki nieba

13 sierpnia:
10:30-11:30 - wykład o planetach
11:30-12:30 - obserwacje plam słonecznych
19:00-22:00 - obserwacje wieczorne widocznych ciał niebieskich z nauczaniem orientacji na niebie korzystając z obrotowej mapki nieba

14 sierpnia:
10:30-11:30 - wykład o gwiazdach i galaktykach
11:30-12:30 - obserwacje plam słonecznych
19:00-22:00 - obserwacje wieczorne widocznych ciał niebieskich z nauczaniem orientacji na niebie korzystając z obrotowej mapki nieba

Wykłady w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi, obserwacje w pobliżu budynku szkoły.

Po warsztatach KONKURS WIEDZY ASTRONOMICZNEJ, podsumowujący zajęcia.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej w trzech kategoriach:
klasy I-III szkoły podstawowej
klasy IV-VI szkoły podstawowej
klasy I-III gimnazjum

Ogłoszenie konkursu astronomicznego 9 września 2013 r.
Konkurs odbędzie się 2 października w godz. 16:00-20:00
w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi
W nagrodę za udział w konkursie wycieczka do Planetarium w Potarzycy
(październik) oraz wiele innych atrakcyjnych nagród rzeczowych.


Zebranie RO PTMA - 13.06.2013
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

W ramach projektu realizowanego
przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
13 czerwca 2013 r. o godz. 20:00, w budynku starej szkoły (ZSP) w Rozdrażewie
odbyło się spotkanie kółka astronomicznego oraz członków RO PTMA

Pobierz protokół z zebrania z dnia 13.06.2013 r.
Zobacz zdjęcia.


Zebranie RO PTMA - 16.05.2013
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

W ramach projektu realizowanego
przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
16 maja 2013 r. o godz. 20:00, w budynku starej szkoły (ZSP) w Rozdrażewie
odbyło się spotkanie kółka astronomicznego oraz członków RO PTMA

Pobierz protokół z zebrania z dnia 16.05.2013 r.
Zobacz zdjęcia.


Wykład i prezentacja astronomiczna dla Przedszkolaków - 13.05.2013
w ramach projektu BLISKI KOSMOS

W ramach projektu bliski kosmos sfinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na 2013 r., a realizowanego przez RO PTMA, 13 maja 2013 r. o godz. 10:00, w Bibliotece w Nowej Wsi, dr Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA, przedstawił wykład i prezentację astronomiczną poświęconą planetom, Układowi Słonecznemu, meteorom, kometom, gwiazdom, galaktykom.

W przeprowadzeniu spotkania pomagali członkowie RO PTMA, kol. mgr inż. Joanna Stache, mgr Alicja Banaszek oraz mgr Wanda Włodarczyk.

Słuchaczami było 24 wychowanków Przedszkola wraz z dwiema nauczycielkami. Prace ich koordynowała Dyrektor Przedszkola p. mgr Małgorzata Kraszkiewicz.

Kol. I. Włodarczyk przedstawił ponad 60 slajdów z ciekawymi obiektami astronomicznymi i je objaśniał. Zadawał szereg pytań dotyczących poruszanych tematów astronomicznych. Odzew przedszkolaków był żywiołowy. W wielu wypadkach zebrani dorośli byli pełni podziwu dla ich wiedzy astronomicznej.

Okazuje się, że spotkanie spełniło swoją rolę, jest potrzebne w kształtowaniu osobowości i wiedzy astronomicznej, które przydadzą się w nauce w szkole podstawowej.

Za tydzień, 20 maja, w godzinach wieczornych, o ile dopisze pogoda, zaplanowane są obserwacje astronomiczne.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć zrobionych w trakcie prezentacji, których autorkami są kol. Wanda Włodarczyk i Joanna Stache - przejdź do galerii.


BLISKI KOSMOS
Projekt realizowany przez RO PTMA w ramach
konkursu dla organizacji pozarządowych na 2013 r.
sfinansowany przez Gminę Rozdrażew

Harmonogram projektu

Zadanie publiczne realizowane w okresie
od 1 maja 2013 do 31 grudnia 2013
"Bliski Kosmos"
Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego Terminy realizacji poszczególnych działań Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1. Warsztaty astronomiczne:
Rozdrażew
15, 16, 17 VII 2013 RO PTMA – Ireneusz Włodarczyk, Sebastian Hadryan, Joanna Stache, Andrzej Woźniak, Alicja Banaszek
2. Warsztaty astronomiczne:
Nowa Wieś
12, 13, 14 VIII 2013 RO PTMA – Ireneusz Włodarczyk, Sebastian Hadryan, Joanna Stache, Andrzej Woźniak, Alicja Banaszek
3. Spotkanie astronomiczne:
Przedszkole Rozdrażew i Nowa Wieś
V-VI 2013 RO PTMA – Ireneusz Włodarczyk, Joanna Stache, Andrzej Woźniak, Alicja Banaszek
4. Obserwacje komety ISON XI-XII 2013 RO PTMA – Ireneusz Włodarczyk, Sebastian Hadryan, Joanna Stache, Andrzej Woźniak, Alicja Banaszek
5. Spotkanie astronomiczne:
Koźmin/Krotoszyn
VII-X 2013 RO PTMA – Alicja Banaszek, Ireneusz Włodarczyk, Andrzej Woźniak
6. Comiesięczne spotkania astronomiczne:
Rozdrażew
16 V, 13 VI, 12 IX,
10 X, 14 XI, 12 XII
2013 r.
RO PTMA – Ireneusz Włodarczyk, Sebastian Hadryan, Joanna Stache, Andrzej Woźniak, Alicja Banaszek
7. Konkurs astronomiczny
Nowa Wieś
2 X 2013 RO PTMA – Ireneusz Włodarczyk, Alicja Banaszek, Sebastian Hadryan
8. Konkurs astronomiczny
Rozdrażew
3 X 2013 RO PTMA – Ireneusz Włodarczyk, Alicja Banaszek, Sebastian Hadryan
9. Wycieczka do Planetarium do Potarzycy X 2013 RO PTMA – Ireneusz Włodarczyk, Alicja Banaszek, Sebastian Hadryan
10. Słodycze i napoje na zakończenie projektu X-XII 2013 RO PTMA – Ireneusz Włodarczyk, Alicja Banaszek, Sebastian Hadryan, Andrzej Woźniak, Joanna Stache, Zdzisław Pauter, Wanda Włodarczyk

Pobierz harmonogram zadania publicznego BLISKI KOSMOS na 2013 r. w formacie pdf.


Poprzednia strona: Wielkopolska: Rewolucje 2014 Następna strona: Sięgajmy Gwiazd - 2012