O nas

Zorganizowane w 2010 roku letnie warsztaty astronomiczne wspólnie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozdrażewie oraz Ireneusza Włodarczyka dra nauk fizycznych w zakresie astronomii - świeżo osiadłego w Rozdrażewie, wzbudziły ogromne zainteresowanie lokalnej społeczności. W sumie uczestniczyło w nich 40 osób. Zajęcia prowadzone przez dra Ireneusza Włodarczyka, zawodowego astronoma oraz wieloletniego pracownika naukowego Planetarium Śląskiego w Chorzowie i blisko 30-letniego kierownika tamtejszego obserwatorium astronomicznego, prezesa Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) od jego założenia w 2011 r. zaowocowały obszernymi artykułami w prasie lokalnej.

Wychodząc naprzeciw tak dużemu zainteresowaniu wiedzą astronomiczną dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie mgr Alicja Banaszek wspólnie z dr Ireneuszem Włodarczykiem postanowili zorganizować cykliczne zajęcia. Razem przygotowali projekt pn. "Kosmiczna Przygoda" na zorganizowanie przy bibliotece kółka astronomicznego i zakup odpowiedniego sprzętu do obserwacji. Złożony wniosek do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach konkursu grantowego "Aktywna Biblioteka" na dofinansowanie projektu został pozytywnie rozpatrzony. Dzięki otrzymanemu grantowi biblioteka wzbogaciła się o bardzo dobry sprzęt do obserwacji astronomicznych. Zakupiono teleskop "Newton 250/1200", lornetki oraz stację zasilającą.

Od lutego 2011 r. do 2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozdrażewie odbywały się cykliczne zajęcia Kółka Astronomicznego "Kasjopeja". Zajęcia te podobnie jak letnie warsztaty astronomiczne przyciągały rzesze w wieku od 7 do 70 lat zainteresowanych odkrywaniem tajemnic kosmosu.

W kwietniu 2011 r. dorośli miłośnicy wiedzy astronomicznej – razem 15 osób (tzw. członkowie założyciele), oraz uczestniczący w zajęciach Kółka Astronomicznego "Kasjopeja" postanowili utworzyć w Rozdrażewie oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA). Od 2013 r. zajęcia Kółka astronomicznego działającego od tej chwili przy RO PTMA odbywają się w salce lekcyjnej w budynku starej szkoły użyczonej przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie Pana dr. inż. Krzysztofa Brodę.

Oficjalne rozpoczęcie działalności naszego Oddziału odbyło się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z udziałem Prezesa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Pana dra Henryka Brancewicza i Wójta Gminy Rozdrażew Pana mgra Mariusza Dymarskiego. Uroczystości zostały połączone z ogłoszeniem wyników konkursu astronomicznego zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną i z konsultacją naukową dra Ireneusza Włodarczyka. Zwycięzcy otrzymali m.in. teleskopy ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz firmę Uniwersał z Żywca w wyniku starań mgr Alicji Banaszak i dra Ireneusza Włodarczyka.

W Rozdrażewie panują bardzo dobre warunki do prowadzenia obserwacji astronomicznych. Takiego czystego rozgwieżdżonego nieba mogą nam pozazdrościć wszyscy! Pierwsze obserwacje astronomiczne odbywały się na zapleczu domu Państwa Wandy i Ireneusza Włodarczyków przy ul. Powstańców Wlkp., gdzie od strony zachodniej jest doskonała widoczność nieba. Spotkania astronomiczne cieszą się też żywym zainteresowaniem Proboszcza Parafii ks. kan. Sławomira Siewkowskiego, który użyczał też początkowo parafialnego ogródka na miejsce pokazów astronomicznych.

Aktualnie zajęcia prowadzone są na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okolicy tzw. Chaty na Rozdrożu oraz przy Zespołach Szkół Publicznych w Nowej Wsi i Rozdrażewie oraz przy Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie. W szkołach tych aktywnie działają Koła naukowe pod merytoryczną opieką Rozdrażewskiego Oddziału PTMA. RO PTMA corocznie organizuje również warsztaty astronomiczne i konkursy astronomiczne – w 2016 r. szóste z kolei, oraz pikniki astronomiczne w 2016 r. po raz trzeci. W 2016 r. nawiązaliśmy merytoryczną współpracę z Centrum Wiedzy i Nowoczesnej Technologii w Parzynowie.

W ostatnim czasie zajęcia są prowadzone przy tzw. Masztalarni w Rozdrażewie, gdzie są doskonałe warunki do prowadzenia obserwacji astronomicznych. Rozdrażewski Oddział PTMA przymierza się do zbudowania tam obserwatorium astronomicznego. Władze lokalne na czele z Wójtem Gminy Rozdrażew mgr Mariuszem Dymarskim są bardzo przychylne rozwijającej się tak prężnie na terenie gminy edukacji astronomicznej. Wójt zadeklarował, że są duże szanse na wybudowanie obserwatorium astronomicznego.


Astronomia w Rozdrażewie

W 2011 r., wraz z kilkunastoma zainteresowanymi astronomią osobami, założyliśmy 16-ty w Polsce oddział PTMA o czym dwumiesięcznik Urania Postępy Astronomii pisał szerzej w UPA/2012/6:
http://urania.pta.edu.pl/pliki/pdf/Urania_2012_6_promocyjny.pdf


Poprzednia strona: Aktualności Następna strona: Zebrania RO PTMA