Spotkania i imprezy 2021

Jubileusz u Starosty Krotoszyńskiego - 29.10.2021

Na zaproszenie Starosty Krotoszyńskiego Pana Stanisława Szczotki odbyło się spotkanie poświęcone działalności Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA). Okazją było 10-lecie RO PTMA.

Spotkanie odbyło się 29 października 2021 r. w siedzibie Starostwa. Na początku Pan Starosta podał cel spotkania i powitał zaproszonych Gości. Z kolei prezes RO PTMA dr Ireneusz Włodarczyk przedstawił krótką historię działalności RO PTMA. RO PTMA zostało zarejestrowane jako jeden z 19-tu oddziałów PTMA w Polsce 28 kwietnia 2011 roku. Jest to jedyny oddział mający swoja siedzibę na wsi. Najbliższe oddziały znajdują się we Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi.

W ciągu minionych 10-ciu lat organizowaliśmy średnio 20 wydarzeń rocznie, w tym konkursy astronomiczne, warsztaty astronomiczne, obserwacje Perseidów, zaćmień Słońca, obserwacje aktualnie widocznych ciał niebieskich. Daje to w sumie około 200 imprez dla około od kilku do kilkudziesięciu osób, czyli dla ponad 2000 osób. W wydarzeniach biorą udział głównie dzieci i młodzież z Rozdrażewa i okolicznych miejscowości, w tym w Zdunach i Koźminie. Działalność nasza opiera się głównie na współpracy z kołami naukowym astronomiczno-geograficzno-fizycznymi działającymi w szkołach podstawowych w Nowej Wsi, Rozdrażewie i w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Krotoszynie.

Kol. I. Włodarczyk podkreślił rolę organizowanych konkursów astronomicznych w wyszukiwaniu uczniów najzdolniejszych i integrujących środowisko miłośników astronomii. Zwrócił też uwagę na wiodącą rolę nauczycieli i dyrekcji szkół. Podziękowanie należy się Gminie Rozdrażew za dofinansowanie działalności RO PTMA w ramach realizowanych projektów oraz sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu w Dobrzycy i Panu Cezaremu Sztuderowi, a przede wszystkim członkom RO PTMA i jego zarządowi za ich prace i zaangażowanie.

Szczegóły działalności RO PTMA prezentowane są na bieżąco na stronie Gminy Rozdrażew: www.rozdrazew.ptma.pl.

Dr Ireneusz Włodarczyk przez 37 lat pracował w Planetarium Śląskim w Chorzowie jako kierownik obserwatorium astronomicznego i działu astronomicznego wykonując m. in. obserwacje astrometryczne planetoid i komet. Opracował blisko 1000 obserwacji komety Halleya w 1986 r., najwięcej w Polsce. Po przejściu na emeryturę przeniósł się do Rozdrażewa. I. Włodarczyk jest też członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego zrzeszającego zawodowych astronomów oraz członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Jest autorem 104 publikacji naukowych w języku angielskim zamieszczonych w recenzowanych czasopismach astronomicznych na całym świecie i cytowanych przez Astrophysics Data System Abstract Service NASA. Następnie zaprezentował się kol. Zdzisław Pauter, skarbnik i fotograf RO PTMA. Pan Z. Pauter wykonuje piękne fotografie ciał niebieskich, w tym Słońca, Księżyca, planet, meteorów, stacji kosmicznej, gwiazdozbiorów. Ponadto kol. Pauter wykonał fotografię widowiskowej zorzy polarnej. Opowiadał też o szczegółach swojej pracy w dziedzinie astrofotografii. Część fotografii będzie wystawiona przez pewien czas w Starostwie Krotoszyn.

Pan Paweł Radojewski, Wicestarosta Krotoszyński, dopytywał o konstrukcję planetarium i o rozmiary planetoidy Wlodarczyk – 7 km średnicy, okrąża Słońce w średniej odległości około 3.08 j.a.: https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=Wlodarczyk. Następnie Pan Mariusz Dymarski, Wójt Gminy Rozdrażew, podziękował za prace dydaktyczne RO PTMA na polu astronomicznym. Z kolei Pani Mariola Kaźmierczak, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnym im. Jana Pawła II w Krotoszynie, członek RO PTMA, również podziękowała kol. Ireneuszowi Włodarczykowi za działalność astronomiczną w Krotoszynie. W spotkaniu brała też udział pani Joanna Ziembińska-Szczurek reprezentująca Burmistrza Krotoszyna. Następnie władze Starostwa Krotoszyn, Gminy Rozdrażew, przedstawicielka Burmistrza Krotoszyna i Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Krotoszynie wręczyli na ręce prezesa RO PTMA symboliczne pamiątki i podziękowania za działalność dydaktyczną w zakresie astronomii w minionym10-leciu RO PTMA.

Spotkanie przy pysznym poczęstunku upłynęło w miłej atmosferze.

Oprac. Ireneusz Włodarczyk
Fot. Zdzisław Pauter


Poprzednia strona: Spotkania i imprezy 2022 Następna strona: Spotkania i imprezy 2019