Orbity kolizyjne niebezpiecznej planetoidy (99942) Apophis

Streszczenie

Scenariusze zderzenia niebezpiecznej planetoidy (99942) Apophis uzyskano z obliczeń wykonywanych z użyciem oprogramowania OrbFit. Dla wszystkich obliczeń zostało wykorzystane Oprogramowanie OrbFit w wersji 3.3.2. Zostały obliczone dokładne orbity zderzeniowe Apophis na lata 2036, 2037 i 2054.

Obliczenia orbit zderzeniowych zostały wykonane zgodnie z Sitarski (2006) używając pakietu OrbFit i metod interpolacji. Ponadto dowiedzieliśmy się o dodatkowych datach zderzeń Apophisa - w szczegolności w 2038 roku.

Pobierz cały artykuł w wersji anglojęzycznej.