PTA 2015 i SOAA 2015

Prezes RO PTMA dr Ireneusz Włodarczyk brał udział w 37. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, który odbył się w Poznaniu w dniach 7-10 września br.
www.pta.edu.pl/zjazd37/program.php.

Prezentował tam 3 plakaty

Nr pracy Autor Tytuł
68 Ireneusz Włodarczyk Impact solutions of the potentially hazardous asteroid (99942) Apophis
69 Ireneusz Włodarczyk and Jacek Leliwa-Kopystynski Time evolution of the Vesta Family with and without the Yarkovsky effect
/przedstawione na forum ogólnym Zjazdu
29 P. Kankiewicz,
I. Włodarczyk
Yarkovsky effect in the motion of asteroids in retrograde orbits / Efekt Jarkowskiego dla planetoid o ruchu wstecznym

Zjazdowi PTA towarzyszyło Spotkanie Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych w Poznaniu

6 września 2015 r. (niedziela) w Kampusie Morasko, Wydział Fizyki, Audytorium A. Piekary, kol. I. Włodarczyk zaprezentował plakat Astronomia w Rozdrażewie – materiały te były zamieszczone w Uranii Postępach Astronomii o RO PTMA:
www.pta.edu.pl/zjazd37/spotkanie/program.php.

Dr Ireneusz Włodarczyk afiliował wszystkie swoje prace zarówno na forum PTA, jak i PTMA, jako Rozdrażewski Oddział PTMA.


Poprzednia strona: I. Włodarczyk Następna strona: Seminarium w CBK PAN