Spotkania i imprezy 2017

VII Konkurs astronomiczny - rozdanie nagród - 05.12.2017

Rozdanie dyplomów i nagród za udział w finale VII Konkursu astronomicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zorganizowanego przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie przy współpracy Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie a sfinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie odbyło się 5 grudnia o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej w Krotoszynie.

Jury Konkursu w Nowej Wsi w składzie:

 1. dr Ireneusz Włodarczyk - RO PTMA,
 2. mgr Grażyna Stachowiak – SP Nowa Wieś,
 3. mgr Sebastian Hadryan – SP Nowa Wieś,
 4. Zdzisław Pauter – RO PTMA.
oraz w Rozdrażewie:
 1. dr Ireneusz Włodarczyk - RO PTMA,
 2. mgr inż. Jan Antczak – SP Rozdrażew,
 3. mgr Hanna Kowalska – SP Rozdrażew,
 4. Zdzisław Pauter – RO PTMA.

uzgodniło następującą kolejność zajętych miejsc:

I. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi klasy IV-VI

 1. Zuzanna Nowakowska, temat: „Układ Słoneczny”,
 2. Wiktoria Włodarczyk, temat: „Czarne dziury”,
 3. Amelia Bukowska, temat: „Układ Słoneczny”.
II. Uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej i klas II-III Gimnazjum w Nowej Wsi
 1. Robert Konrady, temat: „Nasza Galaktyka - supernowe”,
 2. ex aequo Dominika Dymowska, temat: „Następstwa ruchów Ziemi” | Julia Juskowiak, temat: ”Nasza Galaktyka”.

I. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie klasy VII

 1. Anna Broda, temat: „Nasza Galaktyka”,
 2. Gabriela Kierońska, temat: „Układ Słoneczny”,
 3. Oliwia Skrzypczak, temat: „Układ Słoneczny”.
II. Uczniowie klas II-III Gimnazjum w Rozdrażewie
 1. Kacper Poczta, temat: „Układ Słoneczny”,
 2. Adrianna Kosior, temat: „Następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi”,
 3. ex aequo Wiktoria Bartkowiak, temat: „Czarne dziury” | Jakub Poczta, temat: ”Układ Słoneczny”.
Wyróżnienia: Bartosz Dankowski, Jakub Zegar i Weronika Przyjemska.

Najlepsi finaliści z obu Szkół, czyli Robert Konrady z Nowej Wsi oraz Kacper Poczta z Rozdrażewa otrzymali po ciekawej grze: PIERWSI MARSJANIE: PRZYGODY NA CZERWONEJ PLANECIE. Pozostali otrzymali ciekawe książki z astronomii oraz okolicznościowe dyplomy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy Dyrekcjom i Nauczycielom z obu Szkół za wszechstronną pomoc przy organizacji Konkursu oraz Gminie Rozdrażew za ufundowanie ciekawych nagród.
Kołom naukowym i ich Opiekunom w tych Szkołach gratulujemy osiągniętych wyników!

Oprac. w imieniu Jury Konkursu: I. Włodarczyk
Fot. Z. Pauter


Sprawozdanie ze spotkania Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej - 23.10.2017

W Bibliotece w Krotoszynie odbyło się 23 października 2017 r. zebranie Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej (TMiBZK). Wśród wielu przybyłych byli m.in. członkowie Rozdrażewskiego Oddziału PTMA p. dr Ireneusz Włodarczyk i p. Zdzisław Pauter.

Władze (TMiBZK) przedstawiły materiały zawarte w najnowszym XIII numerze biuletynu "Krotoszyn i okolice" poświęconym aktualnym sprawom Towarzystwa. RO PTMA zostało zaproszone do przedstawienia w następnym numerze aktualnych prac astronomicznych.

Oprac. I. Włodarczyk
Fot. Z. Pauter


Sprawozdanie z wycieczki naukowo-dydaktycznej do Kobylej Góry - 21.10.2017

Na zaproszenie Centrum Wiedzy i Nowych Technologii (CWINT) w Parzynowie uczniowie trzech szkolnych kół naukowych w Szkołach Podstawowych (SP) w Nowej Wsi, Rozdrażewie i SP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie udali się 21 października na imprezę naukową pt. CWINT OPEN DAYS ASTROSHOW 2017 w Gimnazjum w Kobylej Górze.

Była to jednocześnie nagroda dla uczestników VII Konkursu astronomicznego współorganizowanego przez SP w Nowej Wsi i w Rozdrażewie oraz przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (RO PTMA) a sfinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie.

Licznie zebrane Koła naukowe wraz z opiekunami: kol. mgr Hannę Kowalską, kol. mgr Sebastiana Hadryana i kol. Tomasza Bartyzela z zainteresowaniem przysłuchiwały się referatom i imprezom towarzyszącym, w tym szczególnie pokazom odpalanych rakiet. Z ramienia RO PTMA czuwali kol. dr Ireneusz Włodarczyk i kol. Zdzisław Pauter.

Była to niezmiernie pożyteczna wycieczka mająca na celu rozwijania zainteresowania uczniów i nauczycieli naukami ścisłymi, głównie fizyką i astronomią. Następne podobne spotkania są planowane w przyszłym roku.

Oprac. I. Włodarczyk
Fot. Z. Pauter


Wieczór z astronomią w Bibliotece - 18.10.2017

Zorganizowany przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną (KBP) oraz Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) „Wieczór z astronomią” odbył się 18 października 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Krotoszynie w godz. 16:00-20:00.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania zaproszonych Gości w imieniu Dyrektor KBP p. mgr Ewy Bukowskiej przez p. Alinę Kajewską. Z kolei p. Zdzisław Pauter, członek zarządu RO PTMA oprowadził przybyłych po swojej autorskiej wystawie astronomicznej fotografii, która znajduje się na II piętrze KBP i można ją zwiedzać przez cały październik. Zadawano szereg pytań dotyczących techniki fotografii astronomicznej. Następnie p. dr Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA przedstawił prezentację poświęconą tematowi spotkania „Co robi astronom”. Podczas prawie godzinnego wykładu omówił działalność popularyzatorską, dydaktyczną i naukową Oddziału RO PTMA. Zadawano szereg pytań dotyczących m.in. możliwości zderzenia obiektów kosmicznych z Ziemią czy aktywności Słońca.

Przybyli na spotkanie członkowie Koła Naukowego przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (SP3 z OI) w Krotoszynie zaprezentowali dwa opracowania dotyczące fal grawitacyjnych i związanej z nimi nagrody Nobla „Nobliści” oraz sprawozdanie z ich działalności „Astronomia na Błoniach”. Opiekunowie Koła nauczyciele fizyki p. mgr Monika Dopierała i p. mgr Tomasz Bartyzel wraz z Dyrektor SP3 z OI w Krotoszynie p. mgr Mariolą Kaźmierczak kibicowali swoim uczniom. Prezentacja była wspaniała i aktualna, gdyż dotyczyła najnowszych osiągnięć w fizyce i astronomii.

W następnym punkcie p. Pauter pokazał prezentacje ze swoimi pięknymi astronomicznymi fotografiami. Ponadto p. Pauter pokazywał okoliczne krajobrazy przy pomocy lunet RO PTMA i swoich. Wiele osób po raz pierwszy obserwowało obiekty przez takie teleskopy.

Panowie Włodarczyk i Pauter otrzymali okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami. Po 20:00 spotkanie zakończono. Była to niewątpliwie interesująca impreza promująca astronomię w Krotoszynie i okolicznych miejscowościach. Następne podobne spotkania są planowane.

Oprac. M. Kaźmierczak, I. Włodarczyk
Fot. Z. Pauter


Finał VII Konkursu astronomicznego - Rozdrażew - 12.10.2017

Wyniki finału VII Konkursu astronomicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zorganizowanego przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie przy współpracy Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie a sfinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie.

Przesłuchanie uczestników Konkursu odbyło się w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie 12 października w godz. 14:30-17:00. Uczestnicy prezentowali jeden z proponowanych przez RO PTMA tematów:

 • Układ Słoneczny,
 • Czarne dziury,
 • Planety pozasłoneczne,
 • Nasza Galaktyka,
 • Następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi.
 • Po sprawdzeniu warunków formalnych, wnikliwej analizie prezentowanych tematów przez uczestników Konkursu 12 października 2017 r., Jury Konkursu w składzie:

  1. dr Ireneusz Włodarczyk - RO PTMA,
  2. mgr inż. Jan Antczak – SP Rozdrażew,
  3. mgr Hanna Kowalska – SP Rozdrażew,
  4. Zdzisław Pauter – RO PTMA.

  zgodziło się jednogłośnie na podział uczestników Konkursu na dwie kategorie, jak poniżej oraz uzgodniło następującą kolejność zajętych miejsc:

  I. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie klasy VII

  1. Anna Broda, temat: „Nasza Galaktyka”,
  2. Gabriela Kierońska, temat: „Układ Słoneczny”,
  3. Oliwia Skrzypczak, temat: „Układ Słoneczny”.
  II. Uczniowie klas II-III Gimnazjum w Rozdrażewie
  1. Kacper Poczta, temat: „Układ Słoneczny”,
  2. Adrianna Kosior, temat: „Następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi”,
  3. ex aequo Wiktoria Bartkowiak, temat: „Czarne dziury” | Jakub Poczta, temat: ”Układ Słoneczny”.
  Wyróżnienia: Bartosz Dankowski, Jakub Zegar i Weronika Przyjemska.

  Nad całością prac czuwał Dyrektor SP w Rozdrażewie p. dr inż. Krzysztof Broda.

  Oprac. w imieniu Jury Konkursu: I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  CWINT w Rozdrażewie - 11.10.2017

  W środę, 11 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VI oraz klas VII-II, III gimnazjum z p. Piotrem Duczmalem prezesem Centrum Wiedzy i Nowych Technologii w Parzynowie. Spotkanie cieszyło się z ogromnym zainteresowaniem zgromadzonych uczniów.

  Z ramienia RO PTMA w spotkaniu brał też udział dr Ireneusz Włodarczyk, który prowadził na bieżąco rozmowy nt. dalszej współpracy z przybyłymi gośćmi, w tym z p. mgr Krystyną Podsiadny nauczycielką fizyki z Kobylej Góry i prezesem CWINT p. mgr inż. Piotrem Duczmalem.

  Oprac. i fot. I. Włodarczyk


  Finał VII Konkursu astronomicznego - Nowa Wieś - 10.10.2017

  Wyniki finału VII Konkursu astronomicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi zorganizowanego przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie przy współpracy Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi a sfinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie.

  Przesłuchanie uczestników Konkursu odbyło się w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 10 października w godz. 16:00-18:00. Uczestnicy prezentowali jeden z proponowanych przez RO PTMA tematów:

 • Układ Słoneczny,
 • Czarne dziury,
 • Planety pozasłoneczne,
 • Nasza Galaktyka,
 • Następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi.
 • Po sprawdzeniu warunków formalnych, wnikliwej analizie prezentowanych tematów przez uczestników Konkursu 10 października 2017 r., Jury Konkursu w składzie:

  1. dr Ireneusz Włodarczyk - RO PTMA,
  2. mgr Grażyna Stachowiak – SP Nowa Wieś,
  3. mgr Sebastian Hadryan – SP Nowa Wieś,
  4. Zdzisław Pauter – RO PTMA.

  uzgodniło następującą kolejność zajętych miejsc:

  I. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi klasy IV-VI

  1. Zuzanna Nowakowska, temat: "Układ Słoneczny",
  2. Wiktoria Włodarczyk, temat: "Czarne dziury",
  3. Amelia Bukowska, temat: "Układ Słoneczny".
  II. Uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej i klas II-III Gimnazjum w Nowej Wsi
  1. Robert Konrady, temat: "Nasza Galaktyka - supernowe",
  2. ex aequo Dominika Dymowska, temat: "Następstwa ruchów Ziemi" | Julia Juskowiak, temat: "Nasza Galaktyka".

  Nad całością prac czuwała Dyrektor SP w Nowej Wsi p. mgr Grażyna Stachowiak.

  Oprac. w imieniu Jury Konkursu: I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Sprawozdanie z obserwacji Perseidów w Nowej Wsi - 14.08.2017

  W ramach cyklu spotkań poświęconych Perseidom 2017 kolejne obserwacje Perseidów odbyły się w Nowej Wsi 14 sierpnia 2017 r., w niedzielę, w godz. 19:00-22:00. Spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi.

  Od samego początku, tj. od 19-ej mieliśmy umiarkowane zachmurzenie, ale nie udało się zaobserwować żadnych meteorów mimo wielu przybyłych miłośników astronomii. Widzieliśmy tylko kilka najjaśniejszych gwiazd. Na początku kol. I. Włodarczyk przedstawił prezentację o powstawaniu Perseidów i ich obserwacji. Z kolei kol. Z. Pauter omówił swoje obserwacje astronomiczne, w szczególności zorzy polarnej. W dyskusji brali czynny udział członkowie kółka astronomicznego m.in. Dominika Dymowska i Zuzanna Kolenda. Dyskutowano też o przeprowadzeniu konkursu astronomicznego i wycieczce naukowej do Planetarium w Łodzi. Po 22-ej spotkanie zakończono.

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Sprawozdanie z warsztatów astronomicznych w Nowej Wsi - 11.08.2017

  W ramach cyklu spotkań poświęconych Perseidom 2017 kolejne warsztaty astronomiczne odbyły się w Nowej Wsi.

  Zebranie odbyło się 11 sierpnia 2017 r., w piątek. Spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi na dziedzińcu Szkoły i w sali nr 7, w godz. 10-12:30. Obserwowaliśmy pojawienie się wyjątkowo dużej plamy słonecznej o rozmiarach ok. 4 x większej od Ziemi. Obserwacje prowadzili kol. kol. I. Włodarczyk, Zdzisław Pauter i Sebastian Hadryan, a pomagali członkowie kółka astronomicznego, m.in. Dominika Dymowska, Zuzanna Kolenda, Franciszek Krzekotowski, Damian Krzyżaniok. Członkowie Rozdrażewskiego Oddziału PTMA demonstrowali również budowę i działanie teleskopów. Przygotowaliśmy również stanowiska do obserwacje Perseidów w niedzielę 13 sierpnia na terenie boiska szkolnego. Plamy na Słońcu oglądali również osoby spoza Nowej Wsi, m.in. Ola Naskrętska z Krotoszyna.

  Druga część spotkania odbyła się w sali lekcyjnej. Kol. I. Włodarczyk przedstawił prezentację o Słońcu. Natomiast członkowie koła naukowego pochwalili się swoimi obserwacjami aktywności Słońca z okresu poprzednich kilku miesięcy. Obserwacje mają być zapisane w specjalnej publikacji sekcji obserwatorów Słońca PTMA. Z kolei kol. Zdzisław Pauter, nasz uznany fotograf, pokazał swoje zdjęcia zorzy polarnej obserwowanej nad Rozdrażewem. Uroczyście przyjęto w poczet członków RO PTMA kol. Michała Kajewskiego. Życzymy dalszych sukcesów!

  Nad działaniami ZSP w Nowej Wsi czuwała jej Dyrektor kol. Grażyna Stachowiak wraz z nauczycielem geografii kol. Sebastianem Hadryanem. Pogoda tym razem dopisała. Oby tak dalej!

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Sprawozdanie z obserwacji Perseidów w Rozdrażewie - 11.08.2017

  W ramach cyklu spotkań poświęconych Perseidom 2017 kolejne obserwacje Perseidów odbyły się w Rozdrażewie 11 sierpnia 2017 r., w piątek. Spotkanie miało miejsce w budynku Masztalarni. Od samego początku, tj. od 19-ej pojawiły się najpierw ciemne chmury, a następnie gwałtowny porywisty wicher i oberwanie chmury deszczowej. Na szczęście byliśmy pod nie przemakającym dachem Masztalarni, gdzie mogliśmy porozmawiać o Perseidach.

  Na początku kol. I. Włodarczyk przedstawił prezentację o powstawaniu Perseidów i ich obserwacji. Wywiązała się ciekawa dyskusja, w czym trochę przeszkadzał głośno bębniąca o dach ulewa. Z kolei kol. Z. Pauter omówił swoje obserwacje astronomiczne, w szczególności zorzy polarnej. W dyskusji brali czynny udział członkowie kółka astronomicznego: Ada Kosior, Jakub Zegar, Jakub Poczta i Jakub Sowiński. Dyskutowano też o ewidencji obserwacji plam słonecznych. Również o mapach gwiazd, które pokazywał kol. M. Kajewski.

  Dziękujemy p. Marioli Wosińskiej ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich za udostępnienie pomieszczeń Masztalarni.

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Sprawozdanie z obserwacji Perseidów w Krotoszynie - 10.08.2017

  W ramach serii obserwacji Perseidów w 2017 r. pierwsze takie spotkanie odbyło się 10 sierpnia i zostało zorganizowane przez Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (ZS nr 2 z OI) w Krotoszynie przy pomocy Rady Osiedla nr 6 w Krotoszynie.

  Obserwacje prowadzili członkowie RO PTMA: kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter – refraktory RO PTMA, kol. Tomasz Bartyzel, nauczyciel fizyki – teleskop ZS nr 2 z OI w Krotoszynie. Pomagała Ola Naskrętska ze szkolnego koła naukowego wraz z pozostałymi członkami koła: kol. Dawid Sekuła i Mikołaj Cieślak. Wszyscy już absolwenci Gimnazjum. Na początku kol. Mariola Kaźmierczak, Dyrektor Szkoły powitała uczestników spotkania. Z kolei kol. Ireneusz Włodarczyk przedstawił krótkie wprowadzenie do naukowego spotkania astronomicznego. W kolejnym punkcie kol. Ola Naskrętska omówiła pokrótce zjawisko Perseidów. Ten sam temat kontynuował kol. Ireneusz Włodarczyk. Omówił m.in. swoje prace nt. identyfikacji tzw. parent body, czyli ciał macierzystych rojów meteorów Perseidów i Geminidów. Z kolei kol. Ola Naskrętska szczegółowo prace w ośrodku CERN w Szwajcarii, w tym pole Higgsa i bozony Higssa!

  Następnie zostały rozstawione przygotowane teleskopy do obserwacji dzisiejszego nieba. Ciekawą konstrukcję pokazał kol. Zdzisław Pauter – zestaw refraktora szukacza z refraktorem z zamontowanym aparatem fotograficznym. Z kolei przeszliśmy do obserwacji nieba i Perseidów. Powołany został zespół ds. rejestracji obserwacji meteorów. Przewodniczącą została kol. Ola Naskrętska, a sekretarzem kol. Mateusz Kaźmierczak. Z powodu dość pochmurnej pogody zespół nie miał za dużo pracy. Poprzedniej nocy mieliśmy niespotykanie silną burzę z licznymi wyładowaniami atmosferycznymi. Teraz jednak się rozpogodziło. Grupa mieszkańców potwierdziła zaobserwowanie co najmniej jednego meteoru z Perseidów. Zaobserwowano również Saturna oraz odnaleziono gwiazdozbiory Wielkiej Niedźwiedzicy i wchodzące w skład tzw. Trójkąta Letniego, a także odszukano wiele ciekawych gwiazd.

  W części artystycznej były też skecze i dowcipy astronomiczne zaprezentowane przez członków koła naukowego wraz z kosmiczną muzyką.

  Nad całością imprezy czuwała kol. Mariola Kaźmierczak Dyrektor Szkoły wraz z nauczycielami wspomnianym już kol. Tomaszem Bartyzelem oraz kol. Moniką Dopierała i Mariką Namyślak, która przeprowadziła wśród zgromadzonych ciekawy quiz astronomiczny z nagrodami. Z kolei kol. Zdzisław Pauter pokazał swoje astronomiczne zdjęcia oraz omówił metody ich wykonania. Około 22-ej zakończyliśmy spotkanie, a następnie kontynuowaliśmy obserwacje Perseidów po powrocie do swoich domów. M.in. niżej podpisany zaobserwował o 22:30 wspaniały przelot jasnego meteoru.

  Było to wspaniałe spotkanie astronomiczne zakończone sukcesem zarówno na polu obserwacyjnym, jak i teoretycznym!

  Oprac. M. Kaźmierczak, I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Sprawozdanie z warsztatów astronomicznych w Rozdrażewie - 02.08.2017

  W ramach cyklu spotkań poświęconych Perseidom 2017 pierwsze zebranie zainteresowanych odbyło się w Rozdrażewie. Zebranie odbyło się 2 sierpnia 2017 r., w środę, dwuetapowo.

  Pierwsza część spotkania była w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie na dziedzińcu Szkoły w godz. 10:00-12:00. Obserwowaliśmy pojawienie się wyjątkowo dużej plamy słonecznej o rozmiarach ok. 4 x większej od Ziemi. Obserwacje prowadzili kol. I. Włodarczyk i Zdzisław Pauter, a pomagali członkowie kółka astronomicznego Jakub i Szymon Sowińscy oraz Fabian Kosowski. Plamy na Słońcu oglądali również uczestnicy półkoloni ze Szkoły w Rozdrażewie. Wszystkie dzieci, wraz z opiekunami, widziały tę ogromną plamę słoneczną!

  Druga część spotkania odbyła się tego dnia wieczorem w godz. 19:00-22:00 w budynku Masztalarni korzystając z gościnności Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich na czele z p. Mariolą Wosińską, za co serdecznie dziękujemy! Korzystając z pięknej pogody obserwowaliśmy Księżyc, a później Saturna z jego pięknymi pierścieniami. Kol. Zdzisław Pauter, nasz uznany fotograf, wykonywał zdjęcia ze spotkania i fotografie astronomiczne. Nad działaniami ZSP w Rozdrażewie czuwał jej Dyrektor p. dr inż. Krzystof Broda. W obserwacjach pomagali członkowie kółka astronomicznego z Rozdrażewa wymienieni wyżej oraz Ada Kosior, Maciej Wójcik i Franciszek Broda, a z Krotoszyna niestrudzeni kol. Ola Naskrętska z ojcem. Z kolei kol. Ireneusz Włodarczyk przedyskutował z uczestnikami zebrania warunki obserwacji Perseidów, zgodnie z harmonogramem. Mimo kilku poprzednich nocy z chmurami i deszczami, tym razem pogoda dopisała. Oby tak dalej.

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Obserwacje astronomiczne podczas festynu szkolnego w Nowej Wsi - 18.06.2017

  W ramach festynu szkolnego w Nowej Wsi ”Baw się z nami” członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przeprowadzili obserwacje astronomiczne. Festyn odbył się 18 czerwca 2017 r. i został zorganizowany przez Zespół Szkół Publicznych (ZSP) w Nowej Wsi.

  Tym razem pogoda wyjątkowo dopisała. Przeprowadziliśmy obserwacje Słońca, w tym dwóch nowych dynamicznych grup plam słonecznych. Pojawiła się one kilka dni temu po wschodniej stronie tarczy słonecznej. Obserwacje prowadzili członkowie RO PTMA: kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter przeprowadzili pokazy dla około setki mieszkańców Nowej Wsi i okolic przy pomocy refraktorów należących do RO PTMA. Przedstawiciele szkolnego koła naukowego w Nowej Wsi pod opieką opiekuna koła kol. Sebastiana Hadryana, nauczyciela z ZSP w Nowej Wsi, przygotowali swój własny refraktor i miejsce pod obserwacje słoneczne. Członkowie RO PTMA objaśniali też zjawisko powstawania plam słonecznych.

  Nad całością festynu szkolnego sprawował pieczę kol. Grażyna Stachowiak Dyrektor ZSP w Nowej Wsi wraz z kol. Mileną Dudą sekretarką w ZSP w Nowej Wsi, obie również członkinie RO PTMA. Był to piękny słoneczny i atrakcyjny festyn. Do następnego w 2018 r.!

  Był to trzeci festyn szkolny, podczas którego członkowie RO PTMA prowadzili obserwacje Słońca: pierwszy odbył się 3 czerwca w Zespole Szkół Publicznych nr 2 z Oddziałami Integracyjnym w Krotoszynie, a drugi w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie. W Krotoszynie obserwowaliśmy silnie rozbudowaną grupę plam słonecznych o nr 2661, a Słońcu mogliśmy przypisać tzw. liczbę Wolfa równą około 20, podobnie 4 czerwca w Rozdrażewie. Im aktywność Słońca jest większa, tym większa liczba Wolfa. Natomiast w Nowej Wsi mogliśmy zaobserwować dwie dynamicznie młode grupy plam słonecznych o numerach 2662 i 2663 dające liczbę Wolfa równą 28. Ostatnio mało jest plam na Słońcu, czasami nie było ich wcale – mamy okres minimum jego aktywności. Tak, że mieliśmy dużo szczęścia obserwując plamy słoneczne podczas trzech festynów szkolnych w trzech zaprzyjaźnionych szkołach, w których prężnie działają koła naukowe o profilu astronomicznym.

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Obserwacje astronomiczne podczas spotkania seniorów „Pod Grzybkiem” - 13.06.2017

  W ramach comiesięcznego spotkania seniorów członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przeprowadzili obserwacje astronomiczne. Spotkanie odbyło się 13 czerwca 2017 r. w „Chacie na Rozdrożu”.

  Mimo dosyć pochmurnego nieba przeprowadziliśmy kilka krótkich obserwacji powierzchni Słońca. Obserwatoria na świecie dziś i wczoraj nie zarejestrowały na Słońcu żadnych wyraźnych plam słonecznych, tak więc dużo nie straciliśmy. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z działaniem teleskopów, w szczególności z tzw. prowadzeniem teleskopu za Słońcem i gwiazdami.

  W obserwacjach brało udział kilkudziesięciu Seniorów. Z ramienia RO PTMA kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter pokazywali w przerwach między chmurami Słońce, a także liście na najbliższych drzewach wokół „Grzybka” czemu pochmurna pogoda nie przeszkadzała.

  Może następnym razem pogoda nam dopisze!

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Festyn szkolny w Rozdrażewie - 04.06.2017

  W ramach festynu szkolnego w Rozdrażewie „Kolorowo, ludowo i międzynarodowo” członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przeprowadzili obserwacje astronomiczne. Festyn odbył się 4 czerwca 2017 r. i został zorganizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie.

  Mimo dosyć pochmurnego nieba przeprowadziliśmy obserwacje Słońca, w tym nowej dynamicznej grupy plam słonecznych. Pojawiła się ona kilka dni temu po wschodniej stronie tarczy słonecznej. Obserwacje prowadzili członkowie RO PTMA: kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter – refraktory RO PTMA. Przedstawiciele szkolnego koła naukowego przygotowali sprzęt i miejsce pokazu o tematyce astronomicznej - głównie o Słońcu, na wypadek całkowitego zachmurzenia.

  W obserwacjach brało udział wielu uczniów, mieszkańców Rozdrażewa i okolic. W szczególności pokazaliśmy i objaśniliśmy powstawanie plam słonecznych zespołowi bębniarzy BAM z Holandii, których pokaz muzyczny był przyjmowany oklaskami.

  Nad całością festynu szkolnego sprawował pieczę p. dr inż. Krzysztof Broda Dyrektor ZSP w Rozdrażewie. Był to piękny wielowątkowy festyn. Do następnego w 2018 r.!

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Festyn szkolny w Krotoszynie - 03.06.2017

  W ramach festynu szkolnego na Błoniu „Zalajkuj czytanie” członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przeprowadzili obserwacje astronomiczne. Festyn odbył się 3 czerwca 2017 r. i został zorganizowany przez Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (ZS nr2 z O.I.) w Krotoszynie. Początkowo prowadziliśmy obserwacje Słońca, w tym nowej dynamicznej grupy plam słonecznych.

  Obserwacje prowadzili członkowie RO PTMA: kol. kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter – refraktory RO PTMA, kol. Tomasz Bartyzel, nauczyciel fizyki – teleskop ZS nr 2 z O.I. w Krotoszynie. Pomagała Ola Naskręcka ze szkolnego koła naukowego, która też demonstrowała powstanie zimnej plazmy na stoliku z doświadczeniami z fizyki pod opieką kol. Moniki Dopierały nauczycielki fizyki. Zaproszony na festyn Pan Piotr Duczmal, prezes Centrum Wiedzy i Nowej Technologii w Parzynowie, pokazywał na monitorze zaobserwowane zjawiska aktywne na powierzchni Słońca. Po 17-ej obserwowaliśmy Księżyc.

  W obserwacjach brało udział wielu uczniów, mieszkańców Krotoszyna i okolic oraz zaproszeni na festyn oficjalni Goście: Pan Paweł Radojewski Wicestarosta Krotoszyński, Pan Ryszard Czuszke Pierwszy Zastępca Burmistrza Krotoszyna, Pani Beata Pośpiech Sekretarz Gminy Krotoszyn, Pan Jacek Kępa Naczelnik Wydziału Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, Pani Izabela Bartoś Przewodnicząca Rady Osiedla nr 6 w Krotoszynie.

  Nad całością festynu szkolnego sprawowała pieczę kol. Mariola Kaźmierczak Dyrektor ZS nr 2 z O.I. w Krotoszynie. Był to wspaniały festyn, który odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie.

  Oprac. M. Kaźmierczak, I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Spotkanie astronomiczne z uczniami ZSP w Rozdrażewie - 26.05.2017

  W ramach zorganizowanego przez Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie spotkania „Wieczór z gwiazdami w tle” a poświęconego głównie kulturze żydowskiej Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) miał za zadanie przeprowadzić obserwacje astronomiczne.

  Obserwacje rozpoczęliśmy o 21:30 od obserwacji przelotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS – skrót od ang. International Space Station). Zespół kilkudziesięciu uczniów zgromadzonych na dziedzińcu szkoły próbował dostrzec moment pojawienia się ISS. Teoretyczny moment to 21:47. Rzeczywiście, w tym momencie nad drewnianym budynkiem przy starej szkole pojawiła się stacja kosmiczna. Jako pierwsza jej pojawienie się zauważyła Weronika z kl. IV za co dostała od prezesa RO PTMA dra Ireneusza Włodarczyka nagrodę. Oprócz tradycyjnego uścisku dłoni prezesa dostała najnowszą obrotową mapkę nieba. Wszystkie zgromadzone dzieci w liczbie kilkudziesięciu z zaciekawieniem obserwowały przelot stacji aż do jej zniknięcia około 21:53. Niektórzy mieli ułatwione zadanie w odszukaniu ISS i innych ciekawych obiektów, gdyż korzystali z aplikacji na smartfonach. Następny zapowiedziany przelot ISS nastąpił około 23:23. Mogliśmy go obserwować już sprzed własnych domów.

  Kolejną atrakcją astronomiczną była obserwacja Jowisza i jego czterech największych księżyców. Udało się zaobserwować wszystkie trzy aktualnie widoczne. Ci, którzy zaobserwowali układ widocznych księżyców Jowisza, powtórzyli w ten sposób pierwsze obserwacje Galileusza sprzed ponad 400 lat. Główne zadania obserwacyjne zostały wykonane. Obserwacje astronomiczne zakończyliśmy około 22:30. Dalsze obserwacje, ze względu na późną porę, mogliśmy prowadzić wizualnie już sprzed własnych domów, a dzieci mogły już to robić pod czujnym okiem rodziców.

  Obserwacje na trzech stanowiskach teleskopowych prowadzili członkowie zarządu RO PTMA: kol. kol. Ireneusz Włodarczyk – prezes, Sebastian Hadryan – wiceprezes i Zdzisław Pauter – skarbnik. W obserwacjach brali też udział członkowie koła naukowego działającego przy ZSP w Rozdrażewie i przy ZSP w Krotoszynie oraz młodzieżowi członkowie RO PTMA i kółka astronomicznego.

  Nad całością szkolnej imprezy czuwali p. dr inż. Krzysztof Broda – dyrektor ZSP w Rozdrażewie i p. mgr Jarosław Nowacki, nauczyciel historii w ZSP w Rozdrażewie.

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Spotkanie z uczniami IV klas ZSP w Rozdrażewie - 08.03.2017

  Tematem "Układ Słoneczny" prezes Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii dr Ireneusz Włodarczyk przybliżył uczniom klas IV a i IV b Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie nasze Słońce wraz z krążącymi wokół niego planetami. Dodatkowo przedstawił też możliwość istnienia planet pozasłonecznych, w tym w systemie TRAPPIST-1 składającym się z siedmiu planet ziemiopodobnych znajdujących się w odległości 40 lat świetlnych od nas.

  Spotkanie odbyło się 8 marca 2017 r. w budynku ZSP w Rozdrażewie. Nauczycielka przyrody p. mgr inż. Honorata Ostój czuwała nad przebiegiem wykładów. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Kolejne tego typu prelekcje są możliwe.

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. H. Ostój


  Wystawa GATEWAY TO SPACE w Warszawie oraz wycieczka do Planetarium i Centrum Nauki EC1 w Łódzi - 27.01.2017

  27 stycznia 2017 r. młodzież z 14 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego województwa, w tym z Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie i z Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, udała się na wystawę pod patronatem NASA poświęconą historii podboju kosmosu „GATEWAY TO SPACE”. Z każdej szkoły było po 2-5 uczestników. Z wymienionych szkół w Rozdrażewie i Krotoszynie uczestniczyło po 5 osób, w tym uczniowie należący do działających tam kół naukowych.

  Młodzież wraz z opiekunami zobaczyła wiele części rakiet, stacji i sond kosmicznych, kapsułę Apollo, łazik księżycowy Lunar Rover jakim przemieszczał się po Srebrnym Globie Harrison Schmitt.

  Na drugą część wycieczki młodzież udała się do nowoczesnego Planetarium i Centrum Nauki EC1 w Łodzi, w którym obejrzeli piękne seanse. Ciekawe, że otwarcie Planetarium odbędzie się dopiero jesienią b.r.

  Z tego względu, że był to wyjazd edukacyjno-naukowy każda grupa szkolna przygotowała krótką informację dotyczącą fizyki, astronomii lub historii podboju Kosmosu. Nasze grupy przygotowały:

  • Gimnazjum Rozdrażew - Zimowe nocne niebo (konstelacje, gwiazdy, planety, obiekty głębokiego nieba),
  • Gimnazjum Krotoszyn - Historia podboju kosmosu: Promy kosmiczne (Wahadłowce).

  Była to kolejna wycieczka naukowa zorganizowana przez Pana Piotra Duczmala z Centrum Wiedzy i Nowoczesnej Technologii (CWINT). Poprzednio braliśmy udział w wyprawie do CERN w Szwajcarii.

  Dziękujemy Panu Piotrowi Duczmalowi i jego Zespołowi z CWINT za zaproszenie i możliwość udziału w wycieczce.
  Podziękowania należą się też opiekunom: Pani mgr Marioli Kaźmierczak Dyrektor ZS nr 2 z OI w Krotoszynie oraz Pani mgr Marice Namyślak z tej samej szkoły, Pani mgr Hannie Kowalskiej z ZSP w Rozdrażewie oraz Panu dr. inż. Krzysztofowi Brodzie Dyrektorowi ZSP w Rozdrażewie za pomoc logistyczną. Z ramienia RO PTMA Pan Zdzisław Pauter prowadził m.in. obsługę fotograficzną wycieczki.

  Oprac. M. Kaźmierczak, I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Warsztaty Astronomiczne w Krotoszynie - 01.02.2017

  Kolejne warsztaty astronomiczne w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (ZS nr 2 z O.I.) w Krotoszynie odbyły się 1 lutego 2017 r. Na początku uczniowie z koła naukowego działającego w ZS nr 2 z O.I. przygotowali doświadczenia z optyki geometrycznej pod nadzorem Pani mgr. Moniki Dopierały nauczycielki fizyki. Z kolei Pan dr Ireneusz Włodarczyk z Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przedstawił prezentację poświęconą aktywności Słońca. W materiale pokazał zmiany liczby Wolfa od 10000 roku pne do chwili obecnej. Następnie Ola Naskręcka z koła naukowego bardzo interesująco omówiła działalność CERNu, w szczególności prace naukowe wykonywane przy użyciu Wielkiego Zderzacza Hadronow (LHC), w TYM dotyczące bozonu Higgsa, czyli tzw. „boskiej cząstki”. Na końcu Pan Zdzisław Pauter (RO PTMA) omówił metody wykonywanie obserwacji fotograficznych i zaprezentował banery ze swoimi fotografiami. Toczyła się ożywiona robocza dyskusja z udziałem Pani mgr Mariki Namyślak nauczycielki geografii m.in. o związku aktywności Słońca z opadami atmosferycznymi.

  Nad całością warsztatów sprawowała pieczę Pani mgr Marioli Kaźmierczak Dyrektor ZS nr 2 z O.I. w Krotoszynie. Warsztaty astronomiczne będą kontynuowane.

  Oprac. M. Kaźmierczak, I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Poprzednia strona: Spotkania i imprezy 2018 Następna strona: Spotkania i imprezy 2016