Seminarium na UW - Rodziny planetoid

Tytuł seminarium:
Rodziny planetoid
Prowadzący:
Dr Ireneusz Włodarczyk
Prof. Jacek Leliwa-Kopystyński
Data:
2015-02-27 09:30
Miejsce:
Instytut Geofizyki Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
Warszawa, ul. Pasteura 7, sala 109
Szczegółowe informacje:
http://www.igf.fuw.edu.pl/zfl/?option=com_seminars&Itemid=41&func=view&seminar=10000468

Streszczenie

Rodziny powstają w wyniku zderzeń pomiędzy planetoidami. Identyfikacje członków rodziny przeprowadzana metodą HCM (Hierarchical Clustering Method). Przegląd wybranych rodzin ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Westy. Próby eliminacji interloperów. Ewolucja dynamiczna rodzin - efekty Yarkowskiego oraz YORP.

Seminarium jest streszczeniem pracy naukowej, która została wysłana do publikacji do Planetary and Space Science: http://ees.elsevier.com/pss/