Aktualności

Kalendarz Imprez RO PTMA na wakacje 2019 r.

Data Miejsce Impreza Organizator
09.07.2019 | ok. 18:00 Masztalarnia warsztaty astronomiczne – obserwacje nieba RO PTMA, SP Rozdrażew
17.07.2019 | 9:00-10:00 Rozdrażew warsztaty astronomiczne – plamy na Słońcu RO PTMA, SP Rozdrażew
25.07.2019 | 9:00-10:00 Rozdrażew warsztaty astronomiczne – plamy na Słońcu RO PTMA, SP Rozdrażew
26.07.2019 | do południa Nowa Wieś warsztaty astronomiczne – plamy na Słońcu RO PTMA, SP Nowa Wieś
11.08.2019 | ok. 20:00 Masztalarnia warsztaty astronomiczne – Perseidy RO PTMA, SP Rozdrażew
14.08.2019 | ok. 20:00 SP Nowa Wieś warsztaty astronomiczne – Perseidy RO PTMA, SP Nowa Wieś

XXVI Festyn szkolny w SP w Rozdrażewie - 02.06.2019

Pokazami powierzchni Słońca członek Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii kol. Ireneusz Włodarczyk przybliżył aktualny stan aktywności Słońca uczniom SP w Rozdrażewie i ich rodzicom, opiekunom i licznie zgromadzonym gościom. Zachęciłem też uczniów do prowadzenia systematycznych obserwacji Słońca przy pomocy lunet czy też Internetu. Obserwacje astronomiczne były prowadzone przy pomocy refraktora należącego do RO PTMA.

Część astronomiczna Festynu odbyła się 2 czerwca 2019 r. w godz. 14:50-17:10 na dziedzińcu Szkoły. Obserwacje astronomiczne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Była to okazja do poszukiwania plam słonecznych z nowego 25-go cyklu słonecznego. Niestety, w dalszym ciągu są one albo bardzo małe niewidoczne przy pomocy naszego refraktora, albo ich w ogóle nie ma. O początku 2019 roku wyjątkiem była duża plama słoneczna widoczna z przerwami w marcu, kwietniu i maju. W dniu Festynu nie widzieliśmy żadnych śladów plamotwórczej aktywności Słońca. Ale dla większości obserwatorów Słońca było to pierwsze spojrzenie na Słońce przez lunetę. Uwaga. Pamiętajmy, aby przed obiektywem lunety, czy reflektora zamontować specjalny filtr osłabiający promieniowanie Słońca.

Zajęcia astronomiczne będą kontynuowane m. in. w okresie wakacji o czym napiszemy na stronach RO PTMA i na fb.

Fot. H. Kowalska
Oprac. I. Włodarczyk

Zobacz zdjęcia.


Festyn szkolny w SP3 w Krotoszynie - 01.06.2019

Festyn w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II odbył się 1 czerwca 2019 r. pod hasłem: Żyjmy zdrowo, kolorowo.

Wśród uczestników Festynu byli zaproszeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Węgier z miasta partnerskiego Fonyod.

Tym razem część astronomiczna dotyczyła omówienia planetoidy nazwanej moim nazwiskiem, (324787) Wlodarczyk. Nazwa została przyznana przez Międzynarodową Unię Astronomiczną jako uhonorowanie moich około 100 prac naukowych, o czym napisano tam w specjalnym komunikacie. Prelekcję na ten temat wygłosiłem w salce lekcyjnej, a słuchaczami były dzieci z zaprzyjaźnionej szkoły na Węgrzech z nauczycielami oraz przedstawiciele władz zaprzyjaźnionego miasta z Węgier oraz Krotoszyna. Tematyka była trochę trudna, ale wraz z tłumaczką sprostaliśmy zadaniu.

Na kolejnych spotkaniach m. in. w Rozdrażewie i Nowej Wsi postaram się omówić 'swoją' planetoidę krążącą wokół Słońca w odległości około 400 mln km, z prędkością około 16 km/s. Ma średnicę około 6 km. Zajęcia astronomiczne będą kontynuowane m.in. w okresie wakacji o czym napiszemy na stronach RO PTMA i na fb.

Galerie na stronie Krotoszyna:
www.krotoszyn.pl/aktualnosc-26688-wegrzy_w_krotoszynie.html
www.krotoszyn.pl/aktualnosc-26687-festyn_szkoly_podst_nr_3_fotorelacja.html

Oprac. I. WłodarczykRoczne zebranie sprawozdawcze za 2018 r. - 05.02.2019
Walne Zebranie RO PTMA - 01.03.2019

Pobierz:

Zobacz zdjęcia.


Zapraszamy na roczne zebranie sprawozdawcze ROPTMA - 01.03.2019

Zarząd Rozdrażewskiego Oddziału PTMA
zwołuje
roczne zebranie sprawozdawcze RO PTMA
1 marca 2019 r. [piątek] godz. 18:00
Miejsce zebrania: Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie

Tematyka zebrania:

 1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności RO PTMA za 2018 r. - kol. I. Włodarczyk
 2. Sprawozdanie finansowe RO PTMA za 2018 r. - kol. Z. Pauter
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r. - kol. H. Kowalska
 4. Dyskusje nad sprawozdaniami oraz zatwierdzenie ich przez zebranie
 5. Głosowanie nad udzieleniem Absolutorium dla władz RO PTMA
 6. Wolne głosy i wnioski
 7. Uregulowanie składek członkowskich
 8. Podstemplowanie legitymacji członkowskich
 9. Plan pracy RO PTMA na 2019 r.
 10. Dyskusja
 11. Zakończenie zebrania RO PTMA

Prosimy wszystkich członków RO PTMA o stawienie się na zebraniu.

W imieniu Zarządu RO PTMA:
dr Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA


Następna strona: O nas